Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Izabela Kazimiera
Nazwisko: Świtalska
Nazwisko rodowe: Korpet
Miejsce urodzenia: Bardo
Data urodzenia: 01-11-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie „rozpowszechniania fałszywych wiadomości”. Ww. otrzymała zastrzeżenie wyjazdów za granicę („Z” Nr 7979/82/Eagd) do WKŚ (wszystkie kraje świata) wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku do 28.07.1984. Akta złożone w archiwum pod sygn. 8250/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8250/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w sprawie o kontynuowania działalności w NSZZ "Solidarność" w okresie obowiązywania stanu wojennego. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni 15.06.1982 postawiła I. Świtalskiej zarzut, że „będąc członkiem NSZZ »Solidarność« nie odstąpiła od udziału w działalności tego związku zawodowego, mimo prawnego zawieszenia jego działalności z dniem 13.12.1981 (...) i organizowała 13.06.1982 akcję protestacyjną i kierowała nią w Gdańsku przed kościołem Mariackim i bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz przed pomnikiem »Jana III Sobieskiego«, rozpowszechniając wśród gromadzących się osób, tworzących zbiegowisko publiczne, ulotki (…), które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. 13.08.1982 PMW w Gdyni umorzyła częściowo śledztwo przeciwko ww. i innym „z powodu braku dostatecznych dowodów popełnienia czynu”. IPN Gd 267/7552
Akta sądowe Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z 4.10.1982 podjął zawieszone w dniu 31.08.1982 postępowanie, a 26.10.1982 przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Wojewódzkiemu w Gdańsku. Wyrokiem z 16.11.1982 SW w Gdańsku skazał I. Świtalską na karę 3 miesięcy aresztu, opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa oraz pokrycie 1/3 kosztów postępowania w sprawie za to, że „będąc członkiem NSZZ »Solidarność« nie odstąpiła od udziału w działalności tego związku zawodowego (…) i 13 czerwca 1982 r. organizowała akcję protestacyjną i kierowała nią w Gdańsku przed Kościołem Mariackim i bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz przy pomniku »Poległych Stoczniowców« rozpowszechniając wśród gromadzących się osób ulotki (…)”. Sąd Najwyższy-Izba Karna w Warszawie wyrokiem z 10.08.1983 uchylił zaskarżony 6.05.1983 przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku wyrok i na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 umorzył postępowanie karne obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa. IPN Gd 465/8 t. 1-2
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego I. Świtalska tymczasowo aresztowana postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 15.06.1982 w związku z prowadzonym postępowaniem Pm.Śl. II 159/82 za to, że „będąc członkiem NSZZ »Solidarność« nie odstąpiła od udziału w działalności na rzecz tego związku zawodowego mimo prawnie zawieszenia jego działalności 13.12.1981 i 13.06.1982 działając wspólnie z innymi osobami organizowała akcję protestacyjną i kierowała nią w Gdańsku przed kościołem Mariackim, bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina i pomnikiem Jana III Sobieskiego, rozpowszechniając wśród gromadzących się osób, tworzących zbiegowisko publiczne, dwa rodzaje ulotek wykonanych techniką druku (…)”. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z 28.06.1982 nie uwzględnił zażalenia ww. z 15.06.1982 utrzymując w mocy tymczasowy areszt. Ww. w AŚ w Gdańsku przebywała od 29.06.1982 do 17.11.1982. IPN Gd 161/409 (38/1242)
.