Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Czerwonka
Miejsce urodzenia: ANTONIN NOWY
Data urodzenia: 19-12-1929
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa prowadzona w okresie od 13.11.1980 do 17.07.1983 na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" w Giżycku, a następnie na NSZZ "Solidarność" Region "Pojezierze" celem "ochrony przed wpływami elementów antysocjalistycznych oraz kontroli jego działalności pod kątem zgodności z zasadami ustroju socjalistycznego". W materiałach znajdują się szyfrogramy zawierające prośbę o dokonanie sprawdzenia w zasobie archiwalnym MSW odnośnie osoby Zdzisława Czerwonki. IPN Bi 01/40/1 (40/IV)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 42/81 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Suwałkach z powodu, że "swoją dotychczasową działalnością i postawą narusza normy prawne oraz może podejmować działania przeciwko ustrojowi socjalistycznemu". Dn. 14.12.1981 osadzony w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Zwolniony 20.12.1981. IPN Bi 43/5
Akta internowania Zarejestrowany 15.01.1982 pod nr 2733 w kategorii internowany. Rejestrację zdjęto z ewidencji 02.03.1982. Internowany w okresie 13.12.1981-20.12.1981. Materiały zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i IPN Po 161/1.
.