Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Ryszard
Nazwisko: Polkowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 22-10-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym w sprawie „aktywnego uczestnictwa w zajściach ulicznych, nawoływania do wzięcia udziału w zgromadzeniu oraz obrzucania kamieniami interweniujących funkcjonariuszy MO”. Akta złożono do archiwum pod sygn. 8307/III, następnie zniszczono całkowicie za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8307/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Andrzej Polkowski tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 23.09.1982 w związku z podejrzeniem, że „31.08.1982 w Gdańsku w rejonie Starego Miasta brał czynny udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na mienie oraz siły porządkowe w ten sposób, że nawoływał do udziału w tym zbiegowisku oraz rzucał kamieniami w interweniujących funkcjonariuszy i pojazdy MO". Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem (IV K. 232/83) z 16.08.1983 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 umorzył postępowanie przeciwko ww. IPN Gd 61/17
.