Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Jacek
Nazwisko: Marciniak
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 20-02-1963
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] D. Marciniak 17.02.1983 rejestrowany pod nr 46339 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku jako główny figurant SOS krypt. „Brzoza” dot. „kolportażu nielegalnych materiałów”. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożone do archiwum 29.08.1984 pod sygn. 18629/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18629/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w okresie od 29.04.1983 do 21.07.1983 w sprawie „gromadzenia i przechowywania ulotek, komunikatów i odezw, a także przedmiotów służących do powielania materiałów w postaci matryc i maszyn do pisania” przez D. Marciniaka. W związku z toczącym się postępowaniem Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku wniósł wobec ww. zastrzeżenie („Z” Nr A/A/83) na wyjazd za granicę do WKŚ (Wszystkich Krajów Świata) w okresie od 29.04.1983 do 31.12.1985. Akta złożone 21.02.1984 do archiwum pod sygn. 8417/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8417/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta w sprawie „gromadzenia w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw, ulotek i innych materiałów zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Podczas przeszukania mieszkania D. Marciniaka 28.04.1983 ujawniono „ulotki, wydawnictwa bezdebitowe, komunikaty i odezwy nawołujące do nielegalnych manifestacji 1 i 3 maja 1983”. 17.05.1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem (IV Ko. 298/83) utrzymał w mocy tymczasowy areszt nie uwzględniając zażalenia obrońcy ww. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 25.05.1983 zatrzymała korespondencję ww. kierowaną do rodziny. 26.07.1983 uchyliła areszt tymczasowy. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem (IV.Ko 426/83) z 26.08.1983 umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 64/20
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego D. Marciniak tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w związku z podejrzeniem, że „w okresie od grudnia 1981 do kwietnia 1983 w Gdańsku podejmował działania w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów w szczególności przez to, że w celu rozpowszechniania gromadził i przechowywał ulotki, nielegalne wydawnictwa, komunikaty i odezwy, a także przedmioty służące do powielania tych materiałów w postaci matryc i maszyn do pisania, przy czym wspomniane wydawnictwa zawierały fałszywe wiadomości, których rozpowszechnianie mogło wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy”. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 26.07.1983 uchyliła tymczasowy areszt z uwagi na fakt, iż "ustały przyczyny dla których go zastosowano". Ww. osadzony 28.04.1983 areszt śledczy opuścił 26.07.1983. IPN Gd 161/248 (39/919)
.