Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna
Nazwisko: Gęsicka
Nazwisko rodowe: Dusyn
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-12-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Adela
Dodatkowe informacje:

PplWa 58/08/3 zarządzenie z dnia 23.10.2008 r. dotyczące Grażyny Gęsickiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grażyna Gęsicka była rejestrowana w dn. 9.11.1979 pod nr 57628 przez Wydz. III Dep. I MSW w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne. Zdjęta z ewidencji 17.05.1983. Brak możliwości ustalenia powodów zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dn. 17.05.1983 zarejestrowana pod nr 79540 przez Wydz. IVA Dep. II MSW w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne, następnie 7.02.1984 przekazana do Wydz. II Dep. III MSW. W dn. 18.04.1984 zmieniono kategorię rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Ekspedytor”. W dn. 30.06.1988 sprawę przekazano do Wydz. X Dep. III. Zdjęto z ewidencji w dn. 25.10.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Grażyna Gęsicka występuje w materiałach Biura "B" MSW dotyczących figuranta obserwacji G. H. Minka ps. "Badacz", obywatela Francji podejrzanego o kontakty z opozycją. W skład materiałów wchodzą komunikaty, zadania, ustalenia Biura "B" MSW dot. obserwacji prowadzonej w dniach od 28.04.1983 do 05.06.1989. IPN BU 01220/10 t. 1032 (56178/II t. 1032)
.