Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Witold
Nazwisko: Tokarczyk
Miejsce urodzenia: Bartoszyce
Data urodzenia: 18-04-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Tokarczyk, wówczas zatrudniony jako automatyk w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, 30.11.1982 został zarejestrowany przez Wydz. V KWMO w Płocku pod numerem 7048. Inwigilowany przez SB w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Tokarz" z powodu prowadzenia "wrogiej działalności politycznej w MZRiP w Płocku". Kontrolę operacyjną zakończono 28.10.1978, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 1457/II. Materiały o sygn. 1457/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
Jerzy Tokarczyk został zarejestrowany dn. 25.06.1988 pod nr. 12498 przez Wydz. V WUSW w Płocku, od 12.10.1988 objęty Sprawą Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Komisja" (nr rejestr. 12686). Inwigilowany przez SB z powodu nielegalnej działalności związkowej na terenie swego zakładu pracy (Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku). Sprawę zakończono 16.08.1989 i akta złożono do archiwum pod sygn. 1961/II. Materiały o sygn. 1961/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
.