Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Franciszek
Nazwisko: Serafin
Miejsce urodzenia: Valady
Data urodzenia: 09-11-1943
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie W dn. 19.12.1981 Prokuratura Rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo (w trybie doraźnym) w sprawie "organizowania i kierowania strajkiem okupacyjnym załogi Zakładów Górniczych »Polkowice« w Polkowicach w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r." w okresie obowiązywania Dekretu o stanie wojennym. Piotrowi Serafinowi przedstawiono zarzut organizowania i kierowania akcją strajkową. IPN Wr 37/54 (2 Ds.670/81/S)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Piotr Serafin został zatrzymany 19.12.1981, a następnie tymczasowo aresztowany (od dn. 29.12.1981 przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu) za to, że jako "przewodniczący Zakładowej Komisji NSZZ »Solidarność« w Zakładach Górniczych »Polkowice« w Polkowicach (...) organizował i kierował akcją strajkową załogi". IPN Wr 28/261 (292/81)
Akta sądowe Akta zawierają materiały (protokoły rozpraw, przesłuchania świadków, wyroki, postanowienia, rewizje itp.) sądowe spraw m.in.: II K 65/81 (Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dn. 20.01.1982), II K 86/82 (Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dn. 10.08.1982), SoW 884/82 (Postanowienie Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 06.09.1982), II K 96/82 (Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dn. 22.12.1982), II K 36/83 (Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie z dn. 02.05.1983 Piotr Serafin został uznany winnym organizowania i kierowania strajkiem w ZG w Polkowicach, jednakże Sąd odstąpił od wymierzenia kary). IPN Wr 232/7 (II K 36/83), IPN Wr 55/11 (II K 36/83)
Akta internowania Internowany za to, że "brał udział w organizowaniu działalności mogącej wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 037/200 (208/IV)
Akta internowanego Podczas internowania Piotr Serafin przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie (od 08.05.1982), następnie w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie (od 30.07.1982). IPN Wr 30/533 (215/82)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Piotr Serafin został zarejestrowany w dn. 11.05.1982 do nr 3961 przez Wydz. V KWMO w Legnicy jako OZ w ramach SOR krypt. "Podziemie" (sprawa zarejestrowana 26.01.1982 początkowo jako Meldunek Sprawy Operacyjnej, następnie 06.05.1982 przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania; zakończona 17.03.1984). Sprawę założono na grupę osób podejrzanych o "redagowanie, wytwarzanie i kolportaż nielegalnych ulotek pt. »Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny« oraz "organizowanie i kierowanie nielegalnymi strukturami NSZZ »Solidarność« na terenie Lubina, Głogowa i Polkowic". W dn. 16.12.1982 Piotr Serafin został przerejestrowany na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Elektromonter". IPN Wr 022/565 (646/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Piotr Serafin został objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Elektromonter" jako "przewodniczący b. ZK NSZZ »Solidarność« w Zakładach Górniczych w »Polkowice«, współorganizator strajku okupacyjnego w kopalni po wprowadzeniu stanu wojennego, podejrzany o działalność w podziemnych strukturach związku". IPN Wr 022/768 (930/II)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Piotr Serafin został zarejestrowany w dn. 23.07.1987 do nr 8387 przez RUSW w Lubinie (13.10.1987 sprawę przekazano do Wydz. V WUSW w Legnicy) jako OZ w ramach SOR krypt. "Ratownik" (sprawa zarejestrowana 08.05.1987 początkowo jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia, następnie 15.10.1987 przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania; zakończona 03.11.1989). Sprawę założono na grupę osób podejrzanych o udział w utworzonej na terenie Zakładów Górniczych "Polkowice" w Polkowicach "struktury zakładowej pn. Tymczasowa Podziemna Komisja Zakładowa", prowadzącej "nielegalną działalność konspiracyjną, polegającą na zbiórkach pieniędzy, wydawaniu własnego biuletynu informacyjnego, kolportażu wydawnictw własnych, jak i otrzymywanych z innych regionów". IPN Wr 022/1162 (1437/II)
.