Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Michał
Nazwisko: Świerczyński
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 16-09-1946
Imię ojca: Benedykt
Imię matki: Radegunda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany dn. 13.12.1981 na mocy decyzji nr III „A”-170 (data dokumentu, który był podstawą zatrzymania: 16.12.1981). Wskazany jako osoba do internowania, ponieważ był współredaktorem pisma „Wolny Związkowiec” (pismo Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego, przekształconego w Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej), w którym w sposób krytyczny wypowiadano się na temat sytuacji społeczno-politycznej kraju. Był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz KPN. Pierwszy dokument wskazujący Czesława Świerczyńskiego jako osobę do zatrzymania w związku z prowadzoną działalnością, został zatwierdzony dn. 12.11.1980. Ze względu na sytuację rodzinną decyzją nr 1006/82 z dn. 28.05.1982, czasowo uchylono internowanie do dn. 7.06.1982. IPN Ka 043/1014 (40123/II)
Akta internowanego W notatce z rozmowy sondażowej przeprowadzonej z internowanym napisano, że prezentując „nieprzejednaną postawę i zdeklarowaną wrogość wobec ustroju PRL kwalifikuje się do internowania do końca stanu wojennego”. Od grudnia 1981 do grudnia 1982 był przewożony do kolejnych OOI: od dn. 13.12.1981 Zabrze-Zaborze (nr ewid: 29/81), od 22.12.1981 Racibórz (2/81), od 7.01.1982 Jastrzębie Zdrój (9/82), od 23.03.1982 Uherce (42/82), od 5.08.1982 Rzeszów (59/82), od 28.08.1982 Łupków (46/82). Zwolniony z miejsca internowania na mocy decyzji nr 1938/82 z dn. 11.12.1982. Karta depozytowa z OO w Zabrzu- Zaborzu nr 5646 (nr 29/81). IPN Rz 56/284 (46/82), IPN Ka 41/77 (29/81)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako były działacz NSZZ „Solidarność” i członek KPN, a także z powodu podejrzenia o nawiązanie kontaktów z byłymi działaczami związkowymi. Zatrudniony jako katecheta, miał również krytykować władze partyjne i państwowe na prowadzonych zajęciach. W prowadzonej sprawie wykorzystano 3 tajnych współpracowników oraz kontakty służbowe. W ramach podjętych działań operacyjnych i administracyjno-prawnych doprowadzono do odizolowania Cz. Świerczyńskiego od osób, z którymi mógłby rozwinąć działalność uznaną przez władze PRL za „nielegalne”. W wyniku „neutralizacji” zagrożenia sprawę zamknięto. Dn. 7.05.1987 materiały przesłano do archiwum, a następnie dn. 14.05.1987 sprawę wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej. IPN Ka 0135/93 (1755/II)
.