Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Bieńkowski
Miejsce urodzenia: Żychlin
Data urodzenia: 14-07-1949
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Gabriela
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany w charakterze figuranta sprawy z powodu kontynuowania działalności związkowej po ogłoszeniu stanu wojennego. W dn. 14.06.1985 sprawę "Konstruktor" włączono do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Ewa". IPN Sz 00105/241 (5223/II)
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN By 674/7
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła "kolportażu ulotek na terenie kołobrzeskiej >Elwy<". H. Bieńkowski, wcześniej rozpracowywany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego "Konstruktor", został w dn. 14.06.1985 objęty "kontrolą operacyjną" w sprawie "Ewa". IPN Sz 00105/241 (5223/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany jako figurant w sprawie dotyczącej "wrogiej działalności politycznej na terenie FPR >Elwa< Kołobrzeg". Mat. o sygn. 5573/II zniszczono 16.01.1990 r., wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Teczka tajnego współpracownika W teczce znajdują się doniesienia TW "Anna" dotyczące H. Bieńkowskiego. IPN Sz 00123/5253 (21403/I)
Teczka tajnego współpracownika W teczce znajdują się doniesienia TW "Helenka" dotyczące H. Bieńkowskiego. IPN Sz 00104/486 (20745/I)
Teczka tajnego współpracownika W teczce znajdują się doniesienia TW "Kierownik" dotyczące H. Bieńkowskiego. IPN Sz 00104/673 (21144/I)
Teczka tajnego współpracownika W teczce znajdują się doniesienia TW "Anna" dotyczące H. Bieńkowskiego. IPN Sz 00104/456 (20695/I)
.