Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konstanty Andrzej
Nazwisko: Górny
Nazwisko rodowe: Górny
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 30-04-1970
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Sylwia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Konstanty Górny występuje w materiałach sprawy dot. kontroli operacyjnej instytucji podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej. K. Górny, jako czołowy działacz SKOS-u, jest wymieniony w meldunku opisującym spotkanie przedstawicieli samorządów uczniowskich z liceów w Poznaniu w marcu 1989 r. IPN Po 003/740/4 (807/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Konstanty Górny był figurantem sprawy, rejestrowany dnia 11.10.1988. Założono na „działalność nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. »Szkolne Koło Oporu Społecznego«” na terenie Poznania. Przerejestrowano na SOR 4.02.1983. K. Górny był uczniem VIII LO w Poznaniu. Wymienia się go jako czołowego działacza Komisji Koordynacyjnej SKOS, aktywnie uczestniczącego w manifestacjach w Poznaniu w 1989 r. IPN Po 08/2261 (12928/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Konstanty Górny występuje w materiałach sprawy dot. działalności Federacji Młodzieży Walczącej na terenie Gdańska. W styczniu 1985 r. przerejestrowano na SOR. K. Górny wymieniany jest na liście członków Prezydium Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej (NUMS), jako przedstawiciel SKOS w Poznaniu. IPN Gd 0027/3839/4 (19956/II)
Akta kontrolne śledztwa Postępowanie prowadzono przeciw osobie kolportującej ulotki w trakcie wiecu zorganizowanego dnia 9.06.1989 w Poznaniu. Konstanty Górny występuje w sprawie w charakterze świadka. Zeznał, że nie uczestniczył w wiecu, ani nie wie, kto przygotował plakaty „szkalujące” gen. Wojciecha Jaruzelskiego. IPN Po 04/3696 (15257/III)
Akta administracyjne Akta sprawy o wykroczenie. W trakcie przeszukania mieszkania Konstantego Górnego zakwestionowano kilka egzemplarzy „nielegalnych wydawnictw oraz sporządzone przez niego w części teksty artykułów przeznaczonych do druku w takich wydawnictwach”. Odstąpiono od skierowania sprawy do Kolegium ds. Wykroczeń, a wystosowano pismo do Kuratorium Oświaty i Wychowania „w celu podjęcia odpowiednich środków wychowawczych wobec wymienionego”. IPN Po 06/286/41
Akta administracyjne Akta zawierające zestawienie spraw o wykroczenia prowadzonych przez Wydział Śledczy w latach 1986-1988. Konstanty Górny wymieniany jest jako jedna z osób podejrzanych o „przechowywanie w celu dalszego kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz przedmiotów służących do ich druku”. IPN Po 06/286/55
Akta administracyjne Akta sprawy o wykroczenie. W związku z przygotowaniami do „nielegalnej” manifestacji w dniu 11.11.1988 w Poznaniu przeprowadzono przeszukania w mieszkaniach osób aktywnie zaangażowanych w jej zorganizowanie. U Konstantego Górnego znaleziono 70 sztuk ulotek „Solidarności Walczącej”. Przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą i zwolniono. IPN Po 06/286/66
Akta administracyjne Konstanty Górny został zatrzymany dnia 8.12.1988 na 48 godzin. Zarekwirowano przy nim materiały mogące służyć do druku „nielegalnych wydawnictw”. Zwolniony dnia 9.12.1988. IPN Po 06/286/62
Akta administracyjne Akta sprawy o wykroczenie. Dot. „pikiety propagandowej” mającej na celu zorganizowanie w Poznaniu dnia 11.06.1989 manifestacji „antyradzieckiej”, podczas której kolportowano ulotki „Sowieci do domu” oraz biuletyn „Solidarności Walczącej”. Konstanty Górny wymieniany jest jako czołowy działacz SKOS. Stwierdzono, że „z ramienia nielegalnego »SKOS« zajmował się współorganizacją wymienionych manifestacji. Do jego zadań z ramienia Komisji Koordynacyjnej »SKOS« należy utrzymywanie kontaktu z innymi nielegalnymi organizacjami”. Przeprowadzono z nim prokuratorską rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. IPN Po 06/286/22
.