Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Miedziński
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 17-12-1966
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Paweł Miedziński zatrzymany 28.05.1984, został objęty śledztwem w związku z prowadzeniem nielegalnej działalności polegającej na kolportażu nielegalnych wydawnictw szkalujących ustrój i naczelne organa PRL. IPN Po 043/147 (147/III).
Akta prokuratorskie Paweł Miedziński został oskarżony o to, że „w okresie od stycznia 1984 r. w Koninie działając wspólnie z innymi osobami w celu rozpowszechniania przenosił i doręczał nielegalne wydawnictwa zawierające treści lżące i poniżające ustrój i naczelne organy PRL”. Dnia 27.07.1984 postępowanie wobec P. Miedzińskiego umorzono na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Po 91/9/1-4 (Ds. 14/84/S).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Paweł Miedziński rejestrowany do SOR 02.06.1984, występuje w materiałach w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych materiałów. Sprawa dot. działalności byłych członków NSZZ „Solidarność” Region Konin. Dnia 08.05.1986 przekwalifikowano na Zabezpieczenie Operacyjne [ZO]. IPN Po 035/1284 (1435/II).
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Paweł Miedziński został przekwalifikowany na ZO do sprawy Układ-2 w związku z zaniechaniem prowadzenia wrogiej działalności. Materiały zniszczono 30.04.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.