Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stanisław
Nazwisko: Wieczorek
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 27-12-1938
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Jan Wieczorek został objęty postępowaniem w sprawie udziału w wypadkach poznańskich w dniu 28.06.1956 roku. J. Wieczorek był uczestnikiem zajść, które miały miejsce w budynku Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu. Został zatrzymany 02.07.1956, w okresie 10.07.1956-02.08.1956 wobec oskarżonego zastosowano areszt tymczasowy. W dniu 16.08.1956 śledztwo wobec J. Wieczorka umorzono. IPN Po 04/2144 (11697/III).
Sprawa agenturalnego sprawdzenia Jan Wieczorek był figurantem sprawy dot. grupy osób „działającej destrukcyjnie” w środowisku młodzieżowym w Zakładach Przemysłu Metalowego HCP w Poznaniu. Sprawę zakończono 18.01.1958, materiały włączono do Sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej o krypt. „Aktyw”. IPN Po 08/555 (3906/II).
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Sprawa dot. grupy osób (w tym Jana Wieczorka), którzy "działają destrukcyjnie i mają negatywny wpływ na prace Organizacji ZSM (Związek Młodzieży Socjalistycznej) w Zakładach HCP w Poznaniu". W okresie reorganizacji ZMS na terenie zakładów powstał projekt założenia nowej organizacji pn. „Niezależna Organizacja Młodzieży Polskiej Biały Orzeł”. Sprawę zakończono z powodu zakończenia prowadzenia wrogiej działalności. IPN Po 08/555 (3906/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jan Wieczorek był kontrolowany w ramach KE z uwagi na „wykazywanie demagogicznej postawy wobec polityki partii”. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania prowadzenia wrogiej działalności. Materiały o sygn. archiwalnej 8940/II zniszczono na podstawie protokołu nr 65 z 25.04.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Opracowanie dot. wypadków poznańskich i uczestników zajść. Jan Wieczorek występuje w materiałach w wykazie osób aresztowanych. IPN Po 570/18.
.