Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Józef
Nazwisko: Mróz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 08-06-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) Adam Mróz był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS "Ignacy" nr rej KR 25990. Został zarejestrowany 11.02.1982 przez Wydz. V KWMO w Krakowie. Działacz struktur NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono 04.06.1982. Materiały skomasowano do nr 16065/II. Akta 15572/II skomasowano do akt IPN Kr 076/88 (16065/II).
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. A. Mróz występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowania Akta internowanego A. Mroza. Internowany decyzją 468 z dn. 01.09.1982 na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Krakowie, osadzony w OO Uherce. Internowanie uchylono decyzją nr 213 KWMO w Krakowie z 16.09.1982. Akta złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie wraz z materiałami SOS "Ignacy" pod sygn. 16065/II. Materiały operacyjne zniszczono w 1989, pozostawiono dokumenty dot. internowania. IPN Kr 076/88 (16065/II).
Akta internowanego Akta internowanego A. Mroza. Internowany decyzją 468 z dn. 01.09.1982 na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Krakowie, osadzony w OO Uherce. Internowanie uchylono decyzją nr 213 KWMO w Krakowie z 16.09.1982. Zwolniony 23.09.1982. IPN Rz 57/355
.