Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Franciszek
Nazwisko: Marzec
Miejsce urodzenia: Wieliczka
Data urodzenia: 20-06-1954
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) Piotr Marzec był kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Sól” nr rej. KR 24406. Został zarejestrowany 05.02.1981 przez Wydział III-A KWMO w Krakowie. Od 02 do 04.09.1980 podczas strajku okupacyjnego w Kopalni Soli w Wieliczce był członkiem władz komitetu strajkowego, współzałożyciel MKZ NSZZ "Solidarność". Za swoją działalność internowany. Rozpracowanie zakończono 20.01.1983. Materiały KE złożono 21.02.1983 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 15901/II. IPN Kr 076/9 (15901/II)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. P. Marzec występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego Akta internowanego P. Marca. Został internowany 12.01.1982 decyzją nr 103 KWMO w Krakowie z 06.01.1982. Osadzony w ZK Rzeszów Załęże. Zwolniony 15.06.1982 decyzją nr 144 KWMO w Krakowie z 14.06.1982. IPN Rz 52/413
Akta paszportowe Akta paszportowe P. Marca. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-6893/82 na okres 05.01.1982 do 05.01.1984, wniesione przez Wydz. V KWMO w Krakowie, z powodu aktywnej działalności w "Solidarności" oraz planowanego internowania. IPN Kr 37/222653 (EAKr 222653)
.