Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Stanisław
Nazwisko: Warchał
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-03-1943
Imię ojca: Adam
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) Andrzej Warchał od 1963 r. był związany z Piwnicą pod Baranami. Jako student ASP w 1968 r. brał czynny udział w "wydarzeniach marcowych", za co został aresztowany. Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Jubileusz" nr rej KR 17603 za propagowanie antykomunistycznych poglądów podczas występów kabaretowych. W dn. 29.07.1977 SOS "Jubileusz" została zakończona, a akta złożone do archiwum Wydz. „C” KWMO w Krakowie. IPN Kr 010/11984 (14010/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) A. Warchał był kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Piwniczanin" nr rej. KR 25534. Został zarejestrowany 12.01.1982 przez Wydz. III-1 KWMO w Krakowie za opozycyjne wystąpienia kabaretowe w "Piwnicy pod Baranami". Sprawę zakończono i materiały złożono 30.07.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie, skomasowano pod sygnaturą 14010/II z wcześniej prowadzoną SOS "Jubileusz". IPN Kr 010/11984 (14010/II)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. A. Warchał występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego A. Warchał został internowany 13.12.1981 na mocy decyzji KWMO w Krakowie nr 82/81 z 12.12.1981. Osadzony w ZK Nowa Huta Ruszcza. 22.12.1981 przeniesiony do ZK Wiśnicz Nowy, a następnie do ZK Rzeszów-Załęże. Zwolniony decyzją KWMO w Krakowie nr 43/82 z 07.01.1982. Materiały dot. internowania skomasowano pod sygnaturą 14010/II z wcześniej prowadzoną SOS "Jubileusz". IPN Kr 010/11984 (14010/II)
Akta internowanego A. Warchał został internowany 13.12.1981 na mocy decyzji KWMO w Krakowie nr 82/81 z 12.12.1981. Do ZK Rzeszów-Załęże przeniesiony 29.12.1981. Zwolniony decyzją KWMO w Krakowie nr 43/82 z 07.01.1982. IPN Rz 52/139
Sprawa Obiektowa [SO] A. Warchał występuje w SO krypt. "Parawan" nr rej KR 16936, która dot. rozpracowania środowiska kabaretu "Piwnica pod Baranami" w Krakowie. IPN Kr 08/270 (281/IV)
Akta paszportowe Akta paszportowe A. Warchała. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-6836/82, wniesione na okres 01.01.1982 do 01.01.1984 z powodu działalności literackiej w Piwnicy pod Baranami i krytycznych wystąpień wobec władz PRL i ZSRR. Zastrzeżenie anulowano 12.11.1983. IPN Kr 37/224704 (EAKr 224704)
.