Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Slezyngier
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 25-04-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 16.08.1982 zarejestrowany pod nr 44821 do SOR krypt. "Zorza" nr rej. 44190 prowadzonej od 02.06.1982 w sprawie działalności nielegalnej grupy antysocjalistycznej p.n. "II Krajowa Komisja NSZZ «Solidarność». Ww. był jednym z założycieli organizacji powstałej w końcu kwietnia 1982. W ramach organizacji odbywały się zebrania, opracowywano deklaracje, apele i inne wydawnictwa. Członkowie wydali m.in. "Program Porozumienia Narodowego" rozpowszechniany na terenie trójmiejskich zakładów pracy i w środkach masowej komunikacji miejskiej Trójmiasta. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18739/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18739/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem (Gd 288/82) prowadzonym od 10.12.1982 w sprawie przechowywania w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw zawieszonego NSZZ «Solidarność». Podczas przeszukania mieszkania ww. w dn. 09.12.1982 zabezpieczono 1000 egz. tygodnika "Solidarność Mazowsza" nr 34, 789 egz. tegoż tygodnika nr 36 oraz 23 egz. tygodnika "Solidarność Narodu" nr 23. W toku czynności ustalono, że ww. był jednym z założycieli "II Krajowej Komisji NSZZ «Solidarność». Przeciwko pozostałym członkom organizacji prowadzono śledztwo od 22.01.1983 pod nr Gd-7/83, do którego postanowiono włączyć śledztwo prowadzone przeciwko ww. IPN Gd 013/236 (8696/III)
Akta prokuratorskie Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-420/82) z 05.01.1983 tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem, że "od 13.12.1981 do grudnia 1982 w Gdańsku i innych miejscowościach jako członek byłego związku NSZZ «Solidarność» wbrew zakazom wynikającym z wprowadzonego z dniem 13.12.1981 stanu wojennego, a następnie rozwiązaniem tego związku, kontynuował działalność związkową przez zorganizowanie i kierowanie wspólnie z innymi tzw. II Krajową Komisją NSZZ «Solidarność», której istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych oraz w celu rozpowszechniania przyjął i przechowywał druki nielegalnego wydawnictwa". Akta postępowania Pm.Śl.II-400/82 przekazano 24.02.1983 do dalszego prowadzenia dla Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku i włączono do postępowania Ds. 8/83. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 27.07.1983 tymczasowe aresztowanie wobec ww. uchylono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Zwolniony z AŚ w Gdańsku. IPN Gd 76/20 t. 1-2
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 16.11.1983 postępowanie prokuratorskie Ds. 8/83 prowadzone wobec Pawła Slezyngiera umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Sąd orzekł również przepadek dowodów rzeczowych zakwestionowanych w trakcie przeszukania mieszkania ww. IPN Gd 573/2 t. 1-3
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.