Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Szewczyk
Miejsce urodzenia: Białogard
Data urodzenia: 26-04-1960
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w związku z prowadzeniem działalności o charakterze antysocjalistycznym. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18657/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18657/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 30.01.1982 do 06.03.1982 w sprawie zniszczenia na Wydz. K-2 Stoczni Północnej im. Obrońców Westerplatte gabloty ogłoszeniowej POP PZPR, która został powieszona w miejscu, gdzie do tej pory wisiała gablota NSZZ «Solidarność». Zatrzymany 26.01.1982 na 48 godzin. 01.02.1982 tymczasowo aresztowany. Materiały złożone 30.04.1985 do archiwum pod sygn. 8436/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8436/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 01.02.1982 tymczasowo aresztowany. Oskarżony aktem sporządzonym 09.03.1982 o to, że "w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpili od udziału w działalności związków zawodowych, których działalność została zawieszona na mocy dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym, w ten sposób, że będąc członkami przy NSZZ «Solidarność» Stoczni Północnej im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku w dn. 22.01.1982 wspólnie z nieustalonym mężczyzną i w dn. 25.01.1982 wspólnie z innymi osobami dokonali zniszczenia dwóch gablot ogłoszeniowych należących do POP PZPR Wydz. K-2 wymienionej stoczni, gdyż zostały one powieszone obok miejsca do tej pory przeznaczonego dla gabloty ogłoszeniowej NSZZ «Solidarność», która po zawieszeniu działalności tego związku zawodowego została zdjęta". IPN Gd 267/7451
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 29.03.1982 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od 01.02.1982. IPN Gd 253/9272-9273
Akta penitencjarne Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 01.02.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-30/82. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.39/82) z 29.03.1982 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał od 09.04.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony 30.07.1982 po odbyciu kary. IPN By 98/80 (38/990)