Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Tomys
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 23-03-1955
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Zbigniew Tomys przechodzi w materiałach jako członek "Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni". IPN Gd 003/166 t. 20 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Krzyk" w związku z kolportażem nielegalnych pism. Sprawę zakończono w związku z przekazaniem aktu oskarżenia do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18443/II. Materiałów o sygn. 18443/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 04.03.1982 do 24.05.1982 w sprawie produkowania nielegalnych ulotek pt. "Krzyk" i rozpowszechniania ich na terenie Trójmiasta. 17.04.1982 zatrzymany. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8300/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8300/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 19.04.1982 tymczasowo aresztowany. Oskarżony aktem sporządzonym 29.05.1982 o to, że „w okresie od 08.01.1982 w Gdańsku i Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu, przestępstwem ciągłym, będąc członkiem NSZZ «Solidarność», którego działalność została zawieszona dekretem Rady Państwa z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpił od tejże działalności i rozpowszechniał fałszywe wiadomości na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej i Wybrzeżu Gdańskim, zawarte w "Niezależnym Serwisie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» nr 11, 12, 13, 14 oraz „Krzyk” wydanie nr 2 i 3”. IPN Gd 267/7476
Akta sądowe Skazy wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.97/82) z 05.07.1982 na karę 5 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 4 lat. Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-12-83 z 18.02.1983 warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 5 lat. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 17.08.1983 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 okres próby wyznaczony aktem łaski skrócono do 31.12.1985. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.97/82) z 24.10.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" skazanie z 05.07.1982. IPN Gd 253/9322-9327
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 19.04.1982 w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-59/82. 21.04.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.97/82) z 05.07.1982 na karę 5 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 4 lat. Orzeczoną karę odbywał od 16.07.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony na mocy zarządzenia Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 26.02.1983 w przedmiocie zastosowania przez Radę Państwa prawa łaski (uchwała nr PU-111-12-83 z 18.02.1983) poprzez warunkowe zwolnienie Zbigniewa Tomysa z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Zakład Karny opuścił 02.03.1983. IPN By 165/49 (39/420)
.