Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Marian
Nazwisko: Urbanowicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 15-08-1954
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja ewidencyjna "Drugostronnie wymieniony w czasie strajku był wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego przy PKSiUP >Mostostal< Gdańsk. Po przekształceniu się KS-u w Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Zw. Zawodowych został jego wiceprzewodniczącym". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym od 29.01.1982 do 15.02.1982 w sprawie zorganizowania w dn. 14.12.1981 nielegalnego strajku na terenie Gdańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal". Zatrzymany 03.02.1982. Tego samego dnia dokonano przeszukania pokoju należącego do podejrzanego, w trakcie którego znaleziono nielegalne broszury oraz komunikaty Krajowego Komitetu Strajkowego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8301/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8301/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 03.02.1982 tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem, że "od 14 do 17.12.1981 w Gdańsku, jako przewodniczący Zakładowej Komisji NSZZ «Solidarność» Gdańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, pomimo wprowadzonego dekretem z 12.12.1981 o stanie wojennym zakazu działalności związków zawodowych, nie przerwał działalności związkowej oraz wziął udział w zorganizowaniu nielegalnego strajku na terenie tegoż przedsiębiorstwa i kierował tymże strajkiem". Akt oskarżenia sporządzono 16.02.1982. Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K.49/82) wyrokiem z 12.03.1982 odstąpił od wymierzenia ww. kary. Sąd Najwyższy w Warszawie (V Kr.97/82) 07.07.1982 uchylił wcześniejszy wyrok i nakazał ponownie rozpatrzenie sprawy. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku (III K.880/82) z 16.08.1983 postępowanie wobec ww. umorzono na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN Gd 59/1
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 03.02.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku 15.02.1982 w związku z toczącym się w trybie doraźnym postępowaniem 4 Ds. 20/.82. Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K. 49/82) wyrokiem z 12.03.1982 uznał winnym ww., tego, że 14.12.1981 nie odstąpił od działalności związkowej i przeprowadził głosowanie wśród załogi zakładu pracy nad formą protestu, jednak ze względu na to, że od 15 grudnia i w dniach następnych zaniechał działalności związkowej, nie przystąpił do akcji protestacyjnej i podjął czynności nakłaniające pozostałych pracowników do zaprzestania akcji protestacyjnej, a zwłaszcza nakłaniał do podjęcia pracy sąd odstąpił od wymierzania ww. kary na mocy art. 46 ustęp 7 dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981. Sąd postanowił również uchylić zastosowany wobec ww. 05.02.1983 areszt tymczasowy. Zwolniony 12.03.1982. IPN Gd 161/425 (38/281)
.