Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Jan
Nazwisko: Wroński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 04-10-1952
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 14.10.1982 do 25.10.1982 w sprawie zbiegowiska publicznego przy fontannie Neptuna w Gdańsku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się gwałtownego zamachu w dniu 12.10.1982 przez budowanie barykad i obrzucanie kamieniami MO. Zatrzymany 12.10.1982. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8217/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8217/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 14.10.1982 tymczasowo aresztowany. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 30.10.1982 areszt tymczasowy zastosowany wobec ww. uchylono. Oskarżony aktem sporządzonym 29.12.1982 o to, że "dnia 12.10.1982 w Gdańsku w okolicach Długiego Targu budował barykadę oraz brał czynny udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się gwałtownego zamachu na interweniujące siły porządkowe, a w szczególności rzucał kamieniami w funkcjonariuszy MO oraz wznosił przeciwko nim wrogie okrzyki". Uniewinniony od zarzucanego mu czynu wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV K. 57/83) z 17.02.1983. Na skutek rewizji wniesionej przez prokuratora Sąd Wojewódzki w Gdańsku (Kw. 422/83) 29.06.1983 postanowił uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV 1059/83) z 16.08.1983 postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 63/8
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 14.10.1982 tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się postępowaniem nr 4 Ds. 202/82. Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku 15.10.1982. Na podstawie zażalenia złożonego przez M. Wrońskiego Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III Ko. 416/82) 30.10.1982 wydał postanowienie o uchyleniu aresztu tymczasowego. Zwolniony 30.10.1982. IPN Gd 161/458 (38/1120)
Dokumentacja ewidencyjna W związku z toczącym się przeciwko ww. śledztwem RSD-259/82 Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku postanowił o zastrzeżeniu wyjazdów do WKŚ ("Wszystkie Kraje Świata") do 13.10.1984. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.