Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Rękawek
Miejsce urodzenia: CZARNA CERKIEWNA
Data urodzenia: 11-02-1957
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Olga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Wiktoria II" założona została przez Wydział III WUSW w Olsztynie w związku z kolportażem nielegalnych wydawnictw w środowisku Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Marian Rękawek przechodzi w sprawie jako kontakt osoby rozpracowywanej w sprawie krypt. "Wiktoria II". Materiały sprawy o sygn. archiwalnej 12657/II zniszczono w 1989. W zachowanym mikrofilmie w/w materiałów (mkf. 12657/2) nie występują informacje dot. M. Rękawka. Wpisu dokonano w oparciu o materiały kartoteczno-ewidencyjne. IPN Bi 0089/2474 (mkf. 12657/2) i zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.