Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Mordak
Miejsce urodzenia: Kłonówek
Data urodzenia: 19-06-1934
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 27.10.1983 pod nr 9325 jako figurant SOR krypt. "Serwis" dot. produkcji i kolportażu biuletynu informacyjnego NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładów Metalowych w Radomiu. Sprawę zakończono skierowaniem do sądu. Materiały zarchiwizowano w 1984 r. pod nr II/558; zniszczono je w 1990 r. Akta o sygn. II/558 zniszczono; wpis na podstAWAIE zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie rozpowszechniania "ulotek o treści wyszydzającej organa państwowe oraz o treściach zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Edward Mordak był jednym z podejrzanych. Dnia 26.10.1983 został zatrzymany na 48 godz.; zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. Przedstawiono mu zarzut działania w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" oraz kolportowania Biuletynu Informacyjnego "Solidarności". W dniu 24.02.1984 skierowano akt oskarżenia, jednakże 24.07.1984 Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Ra 04/362 (III/364)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko grupie osób, w tym przeciwko Edwardowi Mordakowi, oskarżonemu z art. 278 § 1 i art. 273 § 1 KK w zw. z art. 270 § 1 i art. 271 § 1 KK w zw. z art. 10 § 2 KK o to, że od stycznia do września 1983 r. działał w podziemnych strukturach byłego związku zawodowego NSZZ "Solidarność", w ramach którego rozpowszechniał wśród załogi Zakładów Metalowych im. Gen. Waltera w Radomiu "Biuletyn Informacyjny Zakładów Metalowych >Solidarność<" i "Biuletyn Solidarności-Mazowsze" o treści wyszydzającej organy państwowe oraz zawierającej fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. W dniu 24.07.1984 postępowanie karne zostało umorzone na mocy amnestii. IPN Ki 26/5-10
Akta sądowe Dokumentacja rewizji nadzwyczajnej, wniesionej w 1993 r. przez Prokuratora Generalnego od postanowień Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 24.07.1984 r. i z dn. 30.06.1989 r. sygn. akt II K 725/84, w której wnosił on o uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych, w tym Edwarda Mordaka. sygn. IPN BU 725/1, IPN Ra 11/5
.