Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Teodor
Nazwisko: Walczak
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 29-03-1933
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne KM MO w Radomiu z roku 1971 zawierają zapisy stwierdzające, iż w dniu 4.02.1971 Stanisław Walczak, zatrudniony w Zakładach Metalowych „Walter” w Radomiu, „wrogo występował przeciwko PRL i PZPR” na terenie ww. zakładu pracy. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Walczak był jednym z figurantów Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „P-W” (nr rej. 465) prowadzonej w związku z wieloletnią „ochroną operacyjną” Zakładów Metalowych „Walter” w Radomiu. Od dnia 16.10.1980 ww. był kontrolowany (nr rej. 6774) jako przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. Materiały dot. ww. wyłączono w roku 1982 do odrębnego rozpracowania. Dnia 24.01.1990 zakończono prowadzenie rozpracowania obiektowego krypt. „P-W”, dn. 8.02.1990 akta tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 1093/IV. Materiałów o sygn. 1093/IV brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Walczak występuje w materiałach administracyjnych i operacyjnych KW MO w Radomiu o krypt. „Gotowość”, „Klon” i innych z lat 1980-1981 - dotyczących przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie województwa radomskiego oraz działań podejmowanych przez Wydz. Śledczy KW MO po jego wprowadzeniu. Akta te zawierają m.in. listy osób przewidzianych do: internowania, prewencyjnego zatrzymania, tymczasowego aresztowania oraz przeprowadzenia z nimi rozmów ostrzegawczych. IPN Ra 02/16 (54 Ad), IPN Ra 02/18 (54 Ad), IPN Ra 02/377 (410 Ad), IPN Ra 04/229 (230/III).
Akta internowanego wytworzone przez Areszt Śledczy w Radomiu w grudniu roku 1981. Stanisław Walczak został internowany 13 grudnia 1981 na wniosek Wydz. Śledczego KW MO w Radomiu (na podstawie dekretu o stanie wojennym z dn. 12.12.1981). Jako powód internowania podano: „internowany za działalność antysocjalistyczną”. Osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. Dnia 21.12.1981 internowanie ww. uchylono "z powodu ustania przyczyn". IPN Ra 04/135 (III-136), IPN Ra 16/85.
W dniu 9.08.1982 materiały i doniesienia agenturalne dotyczące działalności Stanisława Walczaka w NSZZ „Solidarność” wyłączono ze Sprawy Obiektowej krypt. „P-W” i zarejestrowano do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Działacz” (nr 6774). W dniu 9.12.1985 ten kwestionariusz przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Powodem tej operacyjnej kontroli ww. przez SB z Wydz. V KW MO była jego działalność w „nielegalnych strukturach”, a także „nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki narodowej i załogi zakładów pracy”. Sprawę krypt. „Działacz” zakończono w styczniu roku 1988. Dnia 18.01.1988 jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Radomiu pod sygn. II-897. IPN Ra 05/768 (II-897).
Stanisław Walczak był jednym z podejrzanych w śledztwie nr RSD 12/82 prowadzonym w roku 1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Radomiu w sprawie "rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej" w Kozienicach (w dniu 8.04.1982). IPN Ra 04/76 t. 1-2 (III-77).
W latach 1983-1985 Stanisław Walczak był jednym z podejrzanych w śledztwie nr RSD 7/83 prowadzonym przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW w Radomiu w sprawie „działalności antypaństwowej” na terenie Zakładów Metalowych w Radomiu. IPN Ra 04/305 (III-307).
W latach 1986-1987 Stanisław Walczak był podejrzanym w śledztwie nr RSD 10/86 prowadzonego przez WUSW w Radomiu w sprawie produkcji i kolportażu "nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej". IPN Ra 04/473 (III-476), IPN Ra 04/383 (III-385).
W roku 1987 Stanisław Walczak był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Komisja” - prowadzonej przez SB z WUSW w Radomiu. Materiały te dotyczyły "próby wznowienia działalności" Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych "Łucznik" w Radomiu. IPN Ra 05/710 (II-824).
W dniu 16.02.1989 Stanisław Walczak został zarejestrowany nr rej. 12638 jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Trzon” (nr rej. 12610). Powodem tej rejestracji i inwigilacji była „wroga negatywna działalność o charakterze politycznym w obiektach gospodarki narodowej”. Dnia 31.08.1989 to rozpracowanie zakończono, dn. 23.09.1989 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Radomiu do sygn. II-1098. Materiałów II-1089 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.