Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Krzysztof
Nazwisko: Bielecki
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 03-05-1951
Imię ojca: Anastazy
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] „Operacyjna ochrona” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. SO „Klan” 24.08.1982 zmieniono kryptonim na SO „Związek”. Jan Krzysztof Bielecki, koordynator sekcji ekonomicznej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych figuruje w Wykazie pracowników administracyjno-technicznych Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku do aktywnego operacyjnego zainteresowania. IPN GD 003/166 t. 14 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. II KWMO w Gdańsku. Jan Krzysztof Bielecki, koordynator sekcji ekonomicznej przy Zarządzie Regionu „Solidarność” w Gdańsku występuje w zestawieniu pracowników Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. IPN GD 003/176 (200/IV)
Zabezpieczenie [Zab.] 28.08.1986 Jan K. Bielecki zabezpieczony w ewidencji Biura „C” MSW przez Wydział XI Departamentu I MSW pod numerem 98007. Wyrejestrowany w dniu 15.06.1989. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Sprawa Obiektowa [SO] Jan K. Bielecki zarejestrowany przez Wydz. II Dep. III MSW jako figurant SOR przerejestrowanej 9.05.1989 na SO. Materiały dot. Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku, zwierają meldunki operacyjne w sprawie wyborów do Sejmu w czerwcu 1989 r. Ww., kandydat na posła, 23.05.1989 wziął udział w spotkaniu przedwyborczym w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdańsku, 24.05.1989 na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku. 29.05.1989 uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w gmachu Politechniki Gdańskiej przez Społeczny Zespół Wyborczy, podczas którego na pytanie jednego z uczestników stwierdził, że”>Solidarność< z okresu działalności podziemnej wyszła bardzo osłabiona i wynik obrad okrągłego stołu jest ich sukcesem, a uzyskanie rejestracji związku i prawa do legalnego działania jest dla nich sprawa najważniejszą”. IPN GD 467/7 (2533/IV)
Materiały ewidencyjne Jan K. Bielecki otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ) o numerze 629/ZS/87 na wniosek Departamentu I Wydziału XVIII MSW z powodu „udzielania pomocy wrogim ośrodkom dywersji ideologicznej za granicą”. Na okres od 09.04.1987 do 09.04.1989, anulowane w dniu 12.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.