Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Karol
Nazwisko: Seredyński
Miejsce urodzenia: Stargard Szczeciński
Data urodzenia: 26-01-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksander Seredyński występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Technolog" (nr rej. 22984). Sprawa ta była prowadzona w latach 1982-1987 przez SB z Wydz. V KW MO w Szczecinie, została założona w związku z utworzeniem w dn. 13.12.1981 w stoczni im. A. Warskiego komitetu strajkowego, który proklamował strajk okupacyjny. Aleksander Serdyński występuje w notatce służbowej (brak daty) sporządzonej przez funkcjonariusza SB ze spotkania z TW „Grzegorz”, który przekazał między innymi informację, że A. Serdyński zamierza ponownie zatrudnić się w FK „Unikon”, co zdaniem TW "byłoby niewłaściwe" ze względu na to, że A. Serdyński jest aktywnym członkiem „Solidarności”. Prowadzenie SOR krypt. "Technolog" zakończono w lipcu 1987. IPN Sz 0053/316 (16723/II).
W dniu 1.12.1980 Aleksander Seredyński został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w POM Dobrzany i pełnił tę funkcję jako pracownik etatowy do dnia 13.12.1981. W związku z tym występuje w materiałach Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Akta te dotyczą odwołania Aleksandra Seredyńskiego od wypowiedzenia mu umowy o pracę przez Państwowy Ośrodek Maszynowy (POM) w Dobrzanach. A. Serdyński został zwolniony z pracy w POM 31.01.1982. Terenowa Komisja Odwoławcza do Spraw Pracy przy Prezydencie Miasta w Stargardzie ustaliła, iż zwolnienie A. Seredyńskiego z POM w Dobrzanach było bezpodstawne. W dniu 24.03.1982 POM w Dobrzanach wniósł do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie odwołanie od orzeczenia Terenowej Komisji Odwoławczej. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie w dniu 28.04.1982 wydał wyrok zmieniający zaskarżone przez POM Dobrzany orzeczenie w całości i oddalił wniosek A. Seredyńskiego. IPN Sz 133/11 (P 178/82).
.