Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Czerw
Miejsce urodzenia: Kobylniki
Data urodzenia: 15-10-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. W dniu 13.12.1981 Stefan Czerw - w latach 1980-81 „główny założyciel” i aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie - został internowany za "działalność antysocjalistyczną", ponieważ był organizatorem strajków i „krytycznie ustosunkowany do sojuszu polsko-radzieckiego”. Zwolniony z internowania w dniu 14.07.1982 na podstawie decyzji KW MO w Katowicach nr 1217/82 o uchyleniu internowania. W dniu 15.07.1982 ww. został zatrzymany na 24 godz. i przeszukany, ponieważ „zachodziło podejrzenie, że posiada przy sobie nielegalne wydawnictwa”. Zwolniony po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej w Wydz. Śledczym KW MO w Katowicach w dniu 17.07.1982. IPN Ka 043/700 (39752/II).
Akta internowanego. Figuruje w aktach kolejnych Zakładów Karnych (Ośrodków Odosobnienia), w których był osadzony: ZK Jastrzębie-Zdrój, OO Kokotek, OO Zabrze oraz OO Łupków. W dniu 13.12.1981 Stefan Czerw został przewieziony do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Od dnia 10.03.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia (OO) w Kokotku, a od 15.04.1982 w OO w Zabrzu. W dniu 18.05.1982 przewieziono go do OO w Łupkowie. Zwolniony z internowania 14.07.1982. IPN Rz 56/101 (9/82), IPN Ka 41/238, IPN Ka 175/711.