Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Barasiński
Miejsce urodzenia: Lębork
Data urodzenia: 26-05-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982 i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Barasiński figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 5 kompanii pontonowej 10.11.1982. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 2.02.1983. IPN By 674/7.
Tadeusz Barasiński został zarejestrowany 8.06.1983 pod nr. 7512 jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Podregion”. Sprawa prowadzona przez Wydział V KWMO w Słupsku dotyczyła kolportażu nielegalnego wydawnictwa Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ »Solidarność« Podregionu Lębork pt. "Robotnik Lęborka". 30.05.1984 przerejestrowany do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie "Skryty", prowadzonego przez Sekcję V RUSW w Lęborku. Podejrzany o „wrogą działalność” w środowisku pracy. Sprawę zakończono z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. 19.03.1987 materiały złożono w Sekcji „C” WUSW w Słupsku pod sygn. 872/II. W dn. 2.11.1989 akta wybrakowano za protokołem brakowania nr 16. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.