Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Bieliński
Miejsce urodzenia: Rypin
Data urodzenia: 13-09-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Bieliński został zarejestrowany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie pod nr 39848 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Blokada” (zarejestrowanej dnia 6.05.1988 pod nr 39363). Był bowiem „podejrzany o kierowanie nielegalnym strajkiem” na terenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. Sprawę zakończono skierowaniem do postępowania prokuratorskiego. W dniu 15.03.1989 SOR krypt. „Blokada” zdjęto z ewidencji. Następnie materiały tej sprawy zarchiwizowano w Wydz. „C" WUSW w Szczecinie do nr 17286-II, a później zniszczono. Zachował się mikrofilm tych akt - sygn. 17286/2. Materiały o sygn. 17286/II zniszczono, IPN Sz 0053/585/J (17286/2) mikrofilm.
W dniu 21.09.1988 Grzegorz Bieliński został zarejestrowany przez SB z Wydziału Śledczego WUSW w Szczecinie pod numerem RSD 8/88 w związku z podejrzeniem o kierowanie strajkiem na terenie swojego zakładu pracy. Zanotowano, iż „W dn. 5.10.1988 Prok. Rej. w Policach przedstawił drugostronnie wymienionemu zarzut o to, że w okresie od 18 do 22 sierpnia 1988 w Szczecinie wbrew przepisom ustawy o związkach zawodowych (…) kierował strajkiem w zajezdni tramwajowej Szczecin-Golęcin. W dn. 10.11.1988 prokurator na zasadzie art. 11 pkt. 2 kpk w zw. z art. 26 kk umorzył postępowanie przygotowawcze wobec wymienionego”. W związku z tym dnia 28.02.1990 ww. postępowanie Wydziału Śledczego WUSW w Szczecinie zdjęto z ewidencji. Jego akta złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Szczecinie do nr 15171/III. IPN Sz 0013/460 (15171/III), IPN Sz 0054/60 (15171/3), IPN Sz 0012/473 (1193/IV).
.