Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Cieślicki
Miejsce urodzenia: Gzin
Data urodzenia: 13-03-1943
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 13.12.1981 Zygmunt Cieślicki, z zawodu ślusarz, został internowany przez KW MO w Katowicach na podstawie art. 42 dekretu o stanie wojennym jako "aktywny działacz >Solidarności< na terenie Huty Katowice". Był osadzony w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich, a następnie w Uhercach. Został zwolniony z internowania dnia 2.12.1982. IPN Ka 41/334, IPN Ka 230/1877 (40115/II) t. 1, IPN Rz 57/496, IPN Rz 57/441, IPN Po 161/1.
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt „Siwy” i numerze rejestr. KA-56182 z lat 1984-1989. Sprawa ta została założona przez SB z Sekcji V RUSW Dąbrowa Górnicza dnia 6.06.1984 w związku z agenturalnym donosem dot. Zygmunta Cieślickiego - byłego aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice”, który „prowadzi wrogą działalność w środowisku” i „prawdopodobnie uczestniczy w kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie ochranianego obiektu”. Celem ww. Sprawdzenia było ustalenie źródła rozprowadzanej literatury oraz „kontaktów i powiązań z innymi osobami działającymi w podziemiu”. Dnia 21.02.1985 "dokonano przeszukania w miejscu pracy i zamieszkania wymienionego". W dniu 15.04.1985 SOS „Siwy” została przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), a 20.02.1989 sprawę tę przejął do dalszego prowadzenia Inspektorat II WUSW Katowice. Inwigilację Zygmunta Cieślickiego zakończono dnia 15.11.1989 w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność”. Z. Cieślicki występuje w tych aktach głównie z uwagi na kontakty utrzymywane z głównym figurantem SOR. IPN Ka 048/830 (43986/II) t. 1-3.
W dniu 16.10.1985 Zygmunt Cieślicki został zarejestrowany przez SB z Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Dąbrowie Górniczej pod numerem 54596 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. „Stein". Był inwigilowany jako były działacz „Solidarności”. Prowadzenie ww. Kwestionariusza zakończono 17.10.1989 z powodu nie stwierdzenia dalszej „wrogiej działalności”. Materiały zmikrofilmowano, a następnie zniszczono. Mikrofilm złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach pod sygn. 40115/2. IPN Ka 0169/1623, IPN Ka 230/1877 t. 2 (40115/2) mikrofilm.
.