Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Antoni
Nazwisko: Ludwikowski
Miejsce urodzenia: Niegowonice
Data urodzenia: 01-03-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zenona
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 28.10.1981 Edward Ludwikowski (właściciel zakładu betoniarskiego) był operacyjnie kontrolowany przez SB z KM MO w Zawierciu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Betoniarz” (nr rej. KA-47433) jako "aktywny działacz rolniczych związków zawodowych". Pełnił bowiem funkcję przewodniczącego Koła Wiejskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Niegowonicach, funkcję członka Zarządu Koła Gminnego w Łazach oraz członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego tego związku w Katowicach. Był "znany z negatywnej postawy wobec władz PRL". Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydziału IV KW MO w Katowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego Edward Ludwikowski został wezwany na "rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą", a wobec „nie zaprzestania działalności związkowej” został internowany (na wniosek Wydz. IV KW MO w Katowicach). Po zwolnieniu z internowania, SB podjęła wobec niego szereg działań nękających, m.in.: wielokrotnie wzywano go na "rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze", przeprowadzano przeszukania jego domu, inwigilowano poprzez tajnych współpracowników SB, a w biurze paszportów "zastrzeżono" mu wyjazdy za granicę. Prowadzenie tej sprawy i inwigilację Edwarda Ludwikowskiego zakończono 11.07.1985 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności” przez ww. Dnia 5.08.1985 sprawę tę zdjęto z ewidencji operacyjnej, jej materiały złożono w archiwum KW MO w Katowicach pod sygnaturą 39815/II. IPN Ka 043/757 (39815/II) t. 1.
W dniu 23.12.1981 Edward Ludwikowski został wskazany przez SB z Wydz. IV KW MO w Katowicach jako osoba przewidziana do internowania, ponieważ po ogłoszeniu stanu wojennego "zrywał ogłoszenia" i afisze WRON dot. stanu wojennego, a także "negatywnie wypowiadał się pod adresem organów MO". W dniu 31.12.1981 na mocy decyzji KW MO w Katowicach (nr ZK-31/81) został zatrzymany i przewieziony do Ośrodka Odosobnienia (więzienia) w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony z internowania 28.07.1982. IPN Ka 043/757 (39815/II) t. 2.
Od 31.12.1981 Edward Ludwikowski był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu (sygn. 16/81). Dnia 19.03.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia (więzienia) w Uhercach (sygn. 5/82), gdzie przebywał do 28.07.1982 - tego dnia został zwolniony z internowania na mocy decyzji KW MO w Katowicach nr 1589/82 (wcześniej decyzją nr 1362/82 zdecydowano o czasowym uchyleniu internowania ww. na okres 23-31.07.1982, jednak E. Ludwikowski "odmówił opuszczenia miejsca internowania"). IPN Rz 57/281 (5/82), IPN Ka 41/180 (16/81).
.