Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joachim Józef
Nazwisko: Gnida
Miejsce urodzenia: Mikołów
Data urodzenia: 05-01-1953
Imię ojca: Eryk
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Górnik Joachim Gnida występuje w aktach administracyjnych Wydz. „C” KW MO w Katowicach z grudnia 1981 i stycznia 1982. Akta zatytułowane „KWK »Wujek«. Grudzień 1982” zawierają m.in. informacje na temat przebiegu pogrzebów 9 górników, w tym Joachima Gnidy, którzy zginęli w wyniku pacyfikacji kopalni "Wujek" przez oddziały ZOMO. Przebieg tych uroczystości pogrzebowych został "zabezpieczony operacyjnie" - funkcjonariusze SB oddelegowani do miejsc uroczystości zostali zobowiązani do przedstawienia przełożonym obszernych raportów z wydarzeń - ze szczególnym uwzględnieniem zachowań żałobników w celu wychwycenia zachowań lub komentarzy nieprzychylnych władzom PRL. Sporządzono dokumentację fotograficzną, nagrano wystąpienia duchownych, "zabezpieczono" trasy przejazdu konduktu pogrzebowego. Pogrzeb Joachima Gnidy odbył się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Mikołowie dn. 7.01.1982. IPN Ka 063/154 (233/C).
Joachim Gnida występuje w materiałach operacyjnych SB z Wydz. „B” KW MO w Katowicach z grudnia 1981. Teczka tych akt obejmuje "materiały z czynności obserwacyjnych" - podejmowanych przez Wydz. „B” KW MO w Katowicach w związku z pogrzebami górników poległych w wyniku pacyfikacji KWK „Wujek”. IPN Ka 455/299 (brak starej sygn.)
Występuje w aktach administracyjnych KW MO w Katowicach z lat 1981-1989. Teczka akt zatytułowana „Dokumenty Zastępców Szefa WUSW Katowice” zawiera m.in. meldunki opisujące sytuację w woj. katowickim w dniach po wprowadzeniu stanu wojennego oraz w okresie późniejszym. Od dn. 17.12.1981 w tych meldunkach pojawia się informacja, że wśród mieszkańców Katowic i okolic oraz wśród pracowników kopalń są rozpowszechniane ulotki i wiadomości o wydarzeniach, które miały miejsce podczas pacyfikacji KWK „Wujek” dn. 16.12.1981. IPN Ka 0103/174 (193/K) t. 3.
Joachim Gnida występuje w aktach Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z grudnia 1981 i stycznia 1982 - w aktach śledztwa prowadzonego w okresie 16.12.1981-20.01.1982 w sprawie zajść z dn. 16.12.1981 w KWK „Wujek” w Katowicach i użycia tam broni palnej przez pluton specjalny ZOMO. Ww. śledztwo nr Pg Śl-II-7/81 (prowadzone pod bezpośrednim nadzorem i naciskiem Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie) umorzono dn. 20.01.1982 uznając, że użycie broni przez funkcjonariuszy miało charakter "działania w obronie koniecznej". IPN Ka 693/1-16 (PgŚl-II-7/81 t.1-16), IPN Ka 707/1 (kserokopie mat., sygn. 17/37) t. 1-2.
Joachim Gnida występuje w wielotomowych aktach Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie karnej przeciwko funkcjonariuszom ZOMO - oskarżonym o branie udziału w pacyfikacji KWK "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdroju w dniu 15.12.1981, w wyniku której czterech górników odniosło ciężkie obrażenia ciała oraz o branie udziału w pacyfikacji KWK "Wujek" w Katowicach w dniu 16.12.1981, w wyniku której dziewięciu górników poniosło śmierć, a 21 zostało rannych. Oskarżonym o czyny z art. 16 kk w związku z art. 148 § 1 kk, z art. 158 § 2 kk i art. 159 kk w związku z art. 10 § 2 kk. Teczka akt zawiera m.in. akta śledztwa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. Pg. Śl. II-7/81) dot. pacyfikacji KWK "Wujek" w Katowicach, dokumentację medyczną poległych i rannych górników, protokoły przesłuchań świadków, a także materiał poglądowy (fotografie) i protokół oględzin terenu KWK "Wujek" po jej pacyfikacji. IPN Ka 841/1-130 (V K. 198/03, XVI K. 136/99, Pg. Śl. II-7/81).
Joachim Gnida występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Brynów” - założonej w Wydz. V KW MO w Katowicach w związku z zorganizowaniem przez górników strajku w KWK „Wujek” po ogłoszeniu stanu wojennego. Prowadzenie tej sprawy zakończono i jej akta złożono w archiwum po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (dn. 9.02.1982 r., sygn. SOW-72/82) i skazaniu przywódców ww. strajku. W aktach SOR krypt. „Brynów” zachowała się informacja na temat śmiertelnych ofiar pacyfikacji KWK „Wujek”, w tym Joachima Gnidy. IPN Ka 036/2337 (38556/II).
Materiały administracyjne Wydz. Polityczno-Wychowawczego KW MO w Katowicach z lat 1981-1982 zawierają m.in. informacje propagandowe w sprawie okoliczności użycia broni przeciw strajkującym górnikom KWK „Wujek” w Katowicach - służące szkoleniom funkcjonariuszy SB. IPN Ka Pf 301/5 (170/S).
Wydawnictwo KW MO Katowice z 1982 roku pt. „Raport o uwarunkowaniach, przebiegu i skutkach akcji strajkowych w kopalniach węgla kamiennego po wprowadzeniu stanu wojennego” zawiera m.in. wzmiankę na temat 9 górników, którzy ponieśli śmierć w wyniku pacyfikacji KWK „Wujek”. IPN Ka 0103/214 (241/K).
Materiały administracyjne KW MO w Katowicach z roku 1982 zawierają m.in. materiały operacyjne z zatrzymań osób, które składały kwiaty i wieńce pod bramą KWK „Wujek”. Na ich podstawie, spośród osób zatrzymanych wskazano osoby do internowania. IPN Ka 063/192 (295/C).
Akta administracyjne WUSW w Katowicach z lat 1989-1990 zawierają m.in. pismo (przeznaczone do użytku wewnętrznego) ws. zarzutów wysuwanych wobec funkcjonariuszy SB przez Komisję Nadzwyczajną do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (tzw. Komisja Rokity), także w związku z brutalnym stłumieniem strajku w KWK „Wujek” w dn. 16.12.1981. IPN Ka 093/363/1 (773/C).
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach z lat 1991-1992 informują m.in., iż dnia 8.10.1991 Prokuratura ta podjęła na nowo umorzone w roku 1982 śledztwo w sprawie pozbawienia życia 9 górników, w tym Joachima Gnidy i usiłowania pozbawienia życia dalszych 21 górników KWK „Wujek” w dniu 16.12.1981 przez funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO. Akta tej sprawy wraz z aktem oskarżenia przekazano do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach w grudniu 1992. IPN Ka 693/1-16 (V Ds. 46/91/S).
.