Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Zaremba
Miejsce urodzenia: ŻOCHOWO
Data urodzenia: 29-11-1905
Imię ojca: Marceli
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Występuje w aktach jako członek organizacji NZW Kompania V pseud. "Korzeń" ujawniony przed komisją amnestyjną w Zambrowie 24.04.1947. AP Białystok, sygn. 1427/82, ankieta osoby ujawnionej (DU-6145) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta kontrolno-śledcze Edward Zaremba zatrzymany został 10.04.1948 przez Sekcję I Wydziału III WUBP w Białymstoku i tymczasowo aresztowany za współpracę z organizacją NZW. Dn. 14.05.1948 sprawę przekazano do Wydziału Śledczego WUBP w Białymstoku. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia (29.05.1948) i przekazaniem sprawy do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku (02.06.1948). IPN Bi 015/555 (KSL-6096)
Akta sądowe Edward Zaremba oskarżony o to, iż jako ujawniony (1947) członek organizacji NZW "utrzymywał nadal kontakty z bandą", wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29.07.1948 został skazany na 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem z 29.10.1948 nie uwzględnił skargi rewizyjnej wniesionej przez w/w 04.08.1948 od wyroku WSR-u. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniach: w Białymstoku, we Wronkach, w Świdnicy, w OP Rusk, w Sosnowcu (I); w OPW Sośnica, w OP Jelcz, we Wrocławiu (I), w Kłodzku i w OPW Iława. Więzienie opuścił 10.04.1954. IPN Bi 212/2167 (WSR 440/48), IPN Bi 033/165 oraz zapisy kartoteczne.
Dokumentacja operacyjna W materiałach archiwalnych zachował się "Meldunek operacyjny" z 12.04.1948 z informacją, iż w dn. 10 i 11.04.1948 "wojska II Brygady KBW w Białymstoku operując na terenie pow. Łomża aresztowały" m.in. Zarembę Edwarda członka organizacji NZW. IPN Bi 045/909
Akta penitencjalne W dniu 25.02.1949 osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach, gdzie został przetransportowany z Więzienia w Białymstoku. Dn. 30.09.1950 przeniesiony do Więzienia w Świdnicy. IPN Po 3/59 oraz IPN Po 3/69.
Teczka ewidencyjna W teczce założonej 14.12.1949 przez Posterunek MO w Szumowie na Edwarda Zarembę zachował się "plan operacyjnych przedsięwzięć w celu wszechstronnego wywiadu o w/w jako członku nielegalnej organizacji" (brak daty) oraz m.in. informacje o jego skazaniu i pobycie w więzieniu. IPN Bi 223/30/2
Charakterystyka W materiałach zachował się kwestionariusz osobowy dot. Edwarda Zaremby od 1946 do 1947 członka NZW pseud. "Korzeń" na terenie pow. łomżyńskiego ujawnionego 24.04.1947 w Zambrowie. IPN Bi 019/92/2
.