Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara
Nazwisko: Grzechynka
Nazwisko rodowe: Łazarska
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data urodzenia: 09-11-1939
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Barbara Grzechynka została internowana 13.12.1981 na mocy decyzji KWMO w Krakowie nr 270/81 z 12.12.1981. Osadzona w ZK Wiśnicz Nowy, a następnie ZK Nowa Huta-Ruszcza. 30.12.1981 przeniesiona do Aresztu Śledczego w Kielcach, 21.01.1982 do OO w Gołdapi, a 02.03.1982 do OO w Darłówku. Ukarana pozbawieniem prawa zakupu artykułów żywnościowych oraz prawa otrzymywania paczek. Zwolniona decyzją KWMO w Krakowie nr 87/82 z 10.03.1982. IPN Sz 264/45
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Barbara Grzechynka występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta sądowe Barbara Grzechynka za zorganizowanie 13.05.1982 strajku w Zakładach „Stomil” na znak solidarności z internowanymi, została w dn. 14.05.1982 zwolniona z pracy. Od decyzji tej w dn. 08.06.1982 złożyła odwołanie do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Postanowieniem sądu z dn. 20.10.1982 została przywrócona do pracy. IPN Kr 4/1723 (I P 1515/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Barbara Grzechynka była kontrolowana operacyjnie w ramach SOS krypt. "Ratusz" nr KR 26803. Została zarejestrowana 06.05.1983 przez Wydział V KWMO w Krakowie pod nr KR 27437. Rozpracowywana w okresie 1983-1984 ze względu na działalność w MKZ „Solidarność”. Sprawę zakończono i materiały złożono 06.03.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 16335/II-gr. Akta zniszczono. Akta o sygn. 16335/II gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe Akta paszportowe Barbary Grzechynki. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-6870/82 wniesione przez Wydz. V KWMO w Krakowie na okres 05.01.1982 do 05.01.1984 z powodu aktywnej działalności w "Solidarności" oraz internowania. IPN Kr 37/222641 (EAKr 222641)
.