Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Antoni
Nazwisko: Dańko
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 14-09-1945
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Andrzej Dańko od 1976 r. zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych ROPCiO oraz KOR/KSS KOR. W dn. 13.12.1981 był jednym z przywódców strajku w Krakowskich Zakładach Armatur. W związku z jego działalnością w 29.12.1981 został założony na niego KE nr KR 25391. W ramach KE A. Dańko otrzymał zastrzeżenie wyjazdów wniesione przez Wydz. V WUSW w Krakowie od dn. 10.09.1985. Zastrzeżenie anulowano 12.10.1987. Sprawę zakończono 18.08.1989. Akta zniszczono w jednostce operacyjnej 18.08.1989. Akta KR 25391 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Dańko był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Kolumna" nr rej. KR 33464. Działał w niejawnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Krakowa Podgórza. Brał udział w wydawaniu i kolportażu podziemnych czasopism. Materiały SOR „Kolumna" złożono 11.08.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17303/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989. Akta 17303/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.