Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jorgos
Nazwisko: Konstantinidis
Miejsce urodzenia: Neos-Kawkazos
Data urodzenia: 07-01-1948
Imię ojca: Daniel
Imię matki: Marika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta osobowe cudzoziemca W aktach znajduje się dokumentacja związana z nadaniem ww. obywatelstwa polskiego i uzyskaniem prawa stałego pobytu na terenie PRL. IPN BU 1423/7005
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww. (na mocy decyzji nr 204/81), który w dn. 13.12.1981 został doprowadzony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu, ponieważ „nawoływał do strajków”. Od dn. 23.03.1982 ww. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 144/D/82 z dn. 23.09.1982. W czasie internowania w okresie 29.04.1982-14.05.1982 oraz 23.07.1982-23.08.1982 przebywał na przepustce. W dn. 3.08.1982 akta internowanego zostały przekazane do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie, a następnie w dn. 19.09.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Kielcach, gdzie w dn. 19.10.1982 zostały zakończone. IPN Ki 45/197 (40/82), IPN Ka 41/162
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona w związku z informacją operacyjną, z której wynikało, że ww. został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Celem sprawdzenia była „systematyczna kontrola operacyjna zamierzeń” ww., „rozpoznanie operacyjne ewentualnych powiązań figuranta z ugrupowaniami antysocjalistycznymi lub osobami znanymi z negatywnych postaw” oraz „ ograniczenie wpływu na figuranta osób i grup znanych z postaw agresywnych i wichrzycielskich będących członkami Prezydium RKZ”. W dn. 19.06.1984 SOS przerejestrowano na SOR. Sprawę zdjęto z ewidencji w dn. 19.11.1985, zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 1554/II, a następnie zniszczono. Materiały o sygn. 1554/II zniszczono. Wypis na podstawie akt IPN Ka 010/52 t. 1-4.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS „Inicjatywa” dotyczyła Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i została założona w celu „aktywnego zabezpieczenia ogniwa wojewódzkiego przed wpływami ugrupowań antysocjalistycznych” oraz w celu uzyskiwania informacji o „zamiarach podejmowania wrogich inicjatyw przez członków zarządu RKZ NSZZ >Solidarność< w Częstochowie”. Jorgos Konstantinidis występuje w aktach sprawy, ponieważ w lutym 1981 został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Sprawę zdjęto z ewidencji w dn. 31.05.1983, zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 1126/II, a następnie zniszczono. Materiały 1126/II zniszczono. Wypis na podstawie akt IPN Ka 010/52 t. 1-4.
Sprawa Obiektowa [SO] SO „Odnowa” została założona w związku z powstawaniem na terenie województwa częstochowskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Celem sprawy była „operacyjna ochrona wym. ogniwa związkowego przed infiltracją ze strony ugrupowań antysocjalistycznych”. Jorgos Konstantinidis występuje w materiałach w związku z omówieniem SOS „Inicjatywa” oraz SOS/SOR „Zorba”, których był figurantem. SO zakończono w dn. 11.06.1983. IPN Ka 010/52 t. 1-4 (91/IV)
Akta administracyjne Materiały zawierają wykaz osób internowanych z terenu byłego woj. częstochowskiego. Ww. występuje w aktach w związku z internowaniem w okresie od dn. 13.12.1981 do dn. 24.09.1982. IPN Ka 0220/2 (Cz/C-248)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie (sygn. akt II Ds.-5/83) zostało wszczęte w związku z informacją, że na terenie Częstochowy istnieje „nielegalny związek”, którego celem jest m.in. „wydawanie i kolportaż biuletynu informacyjnego >CDN<”. W związku z prowadzonym śledztwem Jorgos Konstantinidis został w dn. 4.07.1983 przesłuchany. IPN Ka 09/112a t. 1-7 (120/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Szef” prowadzona była w celu stałej kontroli operacyjnej założyciela i aktywnego działacz Ruchu Młodej Polski, ponieważ zachodziło podejrzenie, że „w sprzyjających warunkach może ponownie podjąć wrogą działalność”. Jorgos Konstantinidis występuje w aktach sprawy jako „kontakt” figuranta sprawy. IPN Ka 0135/241 t. 1-6 (2014/II)
.