Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Maria
Nazwisko: Nowicka
Nazwisko rodowe: Kasprzyszak
Miejsce urodzenia: Buczały
Data urodzenia: 28-09-1939
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowana do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi na podstawie dec. o internowaniu nr 1655 Komendanta Wojewódzkiego MO we Wrocławiu z dn. 22.04.1982 z uwagi na to, że naruszała obowiązujący porządek prawny w okresie obowiązywania stanu wojennego. W dn. 4.05.1982 doprowadzona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona w dn. 7.07.1982 na podstawie dec. o uchyleniu internowania nr 701 Komendanta Wojewódzkiego MO we Wrocławiu. IPN Bi 53/76 oraz IPN Po 161/1
Akta internowania Zbiór dokumentów dot. internowania Z. Nowickiej do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi min. dec. o uchyleniu internowania i świadectwo zwolnienia, prośba o umożliwienie widzenia, poręczenie społeczne pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej Dzielnicy Wrocław-Krzyki dla Z. Nowickiej. IPN Wr 040/896 (IV-3751/760)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła prowadzenia przez Z. Nowicką "nielegalnej działalności" w strukturach byłej NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Materiały sprawy zniszczono w jednostce operacyjnej „jako nie przedstawiające wartości operacyjnej”. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta prokuratorskie Akta sprawy przeciwko min. Z. Nowickiej, która jako aktywny działacz Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wrocław-Krzyki podpisała się pod oświadczeniem o wznowieniu działalności zakładowej „Solidarności” z dn. 9.11.1988. Ww. została wezwana do stawienia się w Prokuraturze Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Krzyki w dn. 21.11.1988, gdzie działaczy Komitetu Organizacyjnego poinformowano o odpowiedzialności karnej za kontynuowanie "nielegalnej działalności" związkowej. IPN Wr 33/790 (Ko. 499/88)
.