Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Łukowica
Data urodzenia: 09-09-1932
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stanisław Urban był kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Niepoprawny” nr rej. KR 26155. Został zarejestrowany 06.04.1982 przez Wydział V KWMO w Krakowie. Działał w podziemnych strukturach "Solidarności" na terenie swojego miejsca pracy - Krakowskie Zakłady Armatur. Rozpracowanie zakończono i materiały KE złożono 11.02.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 16788/II. Akta zniszczono w grudniu 1989. Pozostawiono mikrofilm. Materiały dot. internowania S. Urbana zostały skomasowane z aktami KE. S. Urban został internowany decyzją KWMO w Krakowie nr 346 z dn. 15.12.1981 i osadzony w ZK Wiśnicz Nowy. W dn. 23.12.1981 internowanie zostało zamienione na areszt tymczasowy. IPN Kr 0101/245 (16788/II) mkf
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Urban był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Szantaż" KR 25084. Był współorganizatorem strajku w Krakowskich Zakładach Armatur (KZA) w dn. 14-15.12.1981. Sprawę zakończono realizacją procesową, skierowano do sądu. Materiały złożono 06.04.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 15494/II-gr. Akta zniszczono w październiku 1989. Akta 15494/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydz. Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie strajku w KZA. Stanisław Urban był współorganizatorem strajku w KZA 14-15.12.1981. Skazany przez Sąd Najwyższy 27.10.1982 na 1 rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Akta zakończono i złożono 17.02.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 5509/III. IPN Kr 07/5235 (5509/III)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie w sprawie zorganizowania przez Stanisława Urbana i innych strajku w Krakowskich Zakładach Armatur w dniu 14.12.1981. Strajk został zorganizowany w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego oraz aresztowaniem jednego z pracowników KZA, działacza „Solidarności”. Strajk został spacyfikowany 15.12.1981. W dniu 05.01.1981 śledztwo zostało zamknięte, a sprawa przekazana do sądu. IPN Kr 303/208 (II Ds 130/81)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej w trybie doraźnym przeciwko Stanisławowi Urbanowi i innym. Został on oskarżony z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym tj. o zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Krakowskich Zakładach Armatur w dniach 14-15.12.1981. Uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Krakowie wyrokiem z 28.01.1982. Po rewizji skazany 27.10.1982 przez Sąd Najwyższy na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN Kr 4/525 t. 1-2, IPN Kr 4/526 (III K 85/82)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Stanisław Urban występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta penitencjarne Stanisław Urban został tymczasowo aresztowany w dn. 23.12.1981. Areszt uchylono postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dn. 29.12.1981. Zwolniony 30.12.1981. IPN Kr 081/135 (38/1100/81)
Akta paszportowe Akta paszportowe Stanisława Urbana. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-6927/82 wniesione przez Wydz. V KWMO w Krakowie na okres 05.01.1982 do 05.01.1984 z powodu aktywnej działalności w "Solidarności" oraz internowania. Zastrzeżenie zostało przedłużone do 05.01.1985. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-7211/83 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Krakowie na okres 18.01.1983 do 18.01.1985 z powodu skazania go na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu z art. 46 dekretu o stanie wojennym. IPN Kr 37/168110 (EAKr 168110)
.