Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Karolik
Miejsce urodzenia: Giżycko
Data urodzenia: 12-06-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie Jana Karolika z powodu "udziału w nielegalnym zebraniu o charakterze antysocjalistycznym". W dn. 11.11.1980 r. sprawę przekazano do Wydz. III, w kwietniu 1981 r. J. Karolik został zarejestrowany pod nr 39444 do SOR "Obibok", a następnie pod nr 51836 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny o krypt. "Kurier". Materiały SOR "Janek" i KE "Kurier" zarchiwizowano pod wspólną sygn. 19616/II. Materiałów o sygn. II-19616 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta prokuratorskie Akta dot. sprawy Jana Karolika podejrzanego o rozpowszechnianie na terenie Gdańska "wrogich" pism. IPN Gd 286/2, t. 3, 6 (4 Ds 46/80), IPN Gd 286/1, t. 1-2 (4 Ds 60/78)
Akta operacyjne Akta dot. operacyjnego zabezpieczenia uroczystości rocznicowych Grudnia ’70 organizowanych w latach 1978-1980. Ww. figuruje w sporządzonym 10.12.1979 r. na potrzeby Wydz. III i III"A" wykazie osób "zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną na terenie Trójmiasta", którym postanowiono uniemożliwić udział w manifestacji pod Stocznią im. Lenina w Gdańsku. IPN 0046/364, t. 7 (914/8)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa zarejestrowana jako SOR, następnie przekwalifikowana na SOS i ostatecznie na KE. Kontrola operacyjna z powodu udziału Jana Karolika „w nielegalnym zebraniu o charakterze antysocjalistycznym”. Materiały złożono do archiwum po sygn. 19891/II. Materiałów o sygn. II-19891 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Akta do działań operacyjnych dot. „operacyjnego zabezpieczenia” obchodów 1 i 3 maja 1981 r. Ww. figuruje w notatce sporządzonej 01.05.1981 r. przez TW "Napoleon" z powodu udziału w spotkaniu młodzieży z działaczem opozycyjnym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. IPN Gd 0046/364, t. 2 (914/3)
Akta śledcze Akta postępowania przygotowawczego w sprawie Jana Karolika zatrzymanego dnia 13.03.1983 r. w Gdańsku za udział w nielegalnym zgromadzeniu. Ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w trybie przyspieszonym. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna Jana Karolika. Materiałów o sygn. II-19616 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Dokumentacja ewidencyjna Wydz. III WUSW Gdańsk zastrzegł Janowi Karolikowi wyjazd do wszystkich krajów świata od 31.03.1987 r. do 01.04.1989 r. ze względu na „bezpieczeństwo państwa, obronność, ochronę tajności”. Wypisy z ZSKO-88 i ZSKO-90. karta Pz-35 z kartoteki paszportowej.
.