Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Tomasz Stanisław
Nazwisko: Artymiuk
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 14-07-1959
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 04-10-2007
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W ramach Szkoły Podchorążych Rezerwy (SPR) w okresie 03.01.-05.05.1986 odbył przeszkolenie w Centrum Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim, a w okresie 06.05.1986-11.08.1986 praktykę w Wydziale Dochodzeniowym Oddziału WSW w Warszawie. Karta ewidencyjna z kartoteki WKU Warszawa-Mokotów; akta o sygn. IPN BU 2937/452. W rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz.1388, z 2016 r. poz. 178) służbą nie jest pełnienie jej w organach, o których mowa w art. 2 przywołanej ustawy, której obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w tym czasie.
Akta paszportowe. Sygn. IPN Bu 908/36589 (EAGU 36589).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 230/08/1 zarządzenie z dnia 30.12.2008 dotyczące Tomasza Stanisława Artymiuka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.