Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Ellert
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 21-01-1907
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnej Obserwacji [SOO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kazimierz Ellert został objęty kontrolą operacyjną z powodu „prowadzenia szkodliwej działalności politycznej z pozycji socjaldemokratycznej”. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania „wrogiej działalności”. Materiały sprawy zniszczono w dn. 29.01.1990 zgodnie z protokołem brakowania Nr 67/90. Akta o sygn. 307/II zniszczono 29.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka zagadnieniowa Sprawa dotyczy badania przejawów nielegalnej działalności byłych członków AK/WiN z terenu woj. białostockiego. Kazimierz Ellert występuje w wykazie osób, które „w określonych warunkach skłonni są do wznowienia działalności”. Opisany został jako były działacz podziemia o „wrogim stosunku do PRL i Związku Radzieckiego” mający „wrogie oddziaływanie na otoczenie” oraz jako były organizator reakcyjnych organizacji młodzieżowych, m.in OWP w Białymstoku. Podejrzany był o „wrogą działalność wśród inteligencji” toteż wobec ww. założono Sprawę Operacyjnej Obserwacji o Nr 364/62 prowadzoną przez Wydz. III KWMO Białystok. Figuruje w wykazie spraw prowadzonych przez pracowników grupy II Wydz. III KWMO Białystok. IPN Bi 011/4/1 (85/IV)
.