Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Roman
Nazwisko: Serwan
Miejsce urodzenia: Wieluń
Data urodzenia: 06-10-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na TW [kTW] Ireneusz Serwan był opracowywany w charakterze kandydata na TW. Został zarejestrowany 01.08.1969 przez Wydz. III KWMO w Krakowie pod nr KR 8495. Zamierzano go zwerbować - bez powodzenia - z uwagi na miejsce pracy AGH. Sprawę zamknięto i akta złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 40563/I-k. Akta zniszczono. Akta o sygn. 40563/I-k zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-karotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Ireneusz Serwan był kontrolowany operacyjnie w ramach KE nr KR 25794. Został zarejestrowany 28.01.1982 przez Wydz. III-1 KWMO w Krakowie. Był członkiem Zarządu Tajnej Komisji Zakładowej "Solidarności" AGH. Rozpracowanie zakończono i materiały KE złożono 21.11.1983 w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Krakowie. Akta zniszczono 21.09.1989. Akta o sygn. 16242/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Ireneusz Serwan był kontrolowany operacyjnie przez Dep. I MSW. Został zarejestrowany 22.02.1984 przez Wydział XI Dep. I MSW w kategorii "zab." [zabezpieczenie]. Z zabezpieczenia zrezygnowano 19.09.1989. Materiały sprawy nie zachowały się. Akta nr rej. 84776 nie zachowały się. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Ireneusz Serwan występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego Akta internowanego Ireneusza Serwana. Został internowany 13.12.1981 decyzją nr 377/81 KWMO w Krakowie. Osadzony w ZK Wiśnicz Nowy. Przeniesiony do OO Rzeszów Załęże 29.12.1981. Zwolniony 01.03.1982 decyzją nr 78/82 KWMO w Krakowie. IPN Rz 52/253
Akta administracyjne Ireneusz Serwan występuje w dokumentacji Wydziału III KWMO w Krakowie dotyczącej akcji operacyjnych i zabezpieczających za lata 1978-1982. IPN Kr 056/92 (140/K)
Akta administracyjne Ireneusz Serwan występuje w treści ocen i opracowań analitycznych Wydziału III-1 KWMO w Krakowie za lata 1978-82. IPN Kr 056/94 t. 1-2 (142/k)
Akta paszportowe Akta paszportowe Ireneusza Serwana. Zastrzeżenie wyjazdów do KK i KDL nr Z-6914/82 wniesione przez Wydz. III KWMO w Krakowie na okres 18.12.1981 do 18.12.1983 z powodu udziału w strajku 14-16.12.1981 na terenie AGH oraz internowania. IPN Kr 37/130975 (EAKr 130975)
.