Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cezary Józef
Nazwisko: Wach
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 20-03-1960
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Eulalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Cezary Wach został zarejestrowany 07.04.1982 pod nr Lu 27753 przez Wydz. III KWMO w Lublinie w ramach SOR krypt. "Dublerzy" Lu 27249. Był związany z założoną w grudniu 1981 organizacją o nazwie "Polski Ruch Oporu", która stanowiła podziemną strukturę KPN. Sor zakończono poprzez procesową realizację sprawy-skierowanie do sądu. Akta złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Lublinie 07.05.1984 i połaczono z aktami kontrolno-śledczymi o sygn. 14834/III. IPN Lu 0218/33 t. 1 (14834/III)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze dotyczące organizacji "Polski Ruch Oporu". Cezary Wach należał do tej organizacji oraz przechowywał broń. Skazany na 3 lata więzienia. Wobec Cezarego Wacha Rada Państwa skorzystała z prawa łaski. IPN Lu 0218/33 t. 1-4 (14834/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie przeciwko Cezaremu Wachowi i innym. Był oskarżony o przynależność do PRO oraz nielegalne przechowywanie broni. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie na 3 lata więzienia. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski wobec Cezarego Wacha. IPN Lu 94/517 (Pg.Śl.II 100/82)
Akta sądowe Za udział w organizacji Polski Ruch Oporu Cezary Wach 05.05.1982 został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie na 3 lata więzienia. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski wobec C. Wacha 12.05.1983, darując mu resztę kary oraz wyznaczając okres próby na 3 lata. IPN BU 1357/282-285 (SoW 294/82)
Akta penitencjarne Cezary Wach został tymczasowo aresztowany 19.03.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Od 02.07.1982 przeniesiony do ZK we Włodawie, 17.08.1982 ponownie przeniesiony do Aresztu Śledczego w Lublinie. W dn. 06.04.1983 zarządzono wobec niego przerwę w odbywaniu kary, a 12.05.1983 Rada Państwa skorzystała wobec C. Wacha z prawa łaski. IPN Lu 23/445
Akta paszportowe Akta paszportowe Cezarego Wacha. Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do WKŚ dla Cezarego Wacha wniesione na okres 13.04.1982 do 13.04.1984 przez Wydz. III KWMO w Lublinie z powodu prowadzonej SOR krypt. "Dublerzy" Lu 27249. Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do WKŚ nr Z-I-3184/82 wniesione na okres od 14.09.1982 do odwołania przez Wydz. Śledczy KWMO w Lublinie z powodu udziału C. Wacha w Polskim Ruchu Oporu oraz wyroku sądowego. Zastrzeżenie anulowano 15.08.1984. IPN Kr 37/508344 (EAKr 508344)
.