Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Augustyn
Nazwisko: Gadzina
Miejsce urodzenia: Leszczyna
Data urodzenia: 20-04-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Ww. został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej w dn. 15.11.1983 w kategorii zabezpieczenie operacyjne, w związku z podejrzeniem o wrogą działalność związaną z kolportażem i produkcją ulotek. Sprawę zakończono rozmową ostrzegawczą. W dn. 29.08.1984 zgromadzone materiały przekazano do Wydziału „C” WUSW Bielsko-Biała i zarchiwizowano pod sygn. 1812/II. W dn. 15.01.1990 zarchiwizowane akta zostały „wybrakowane” przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 1812/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Postępowanie przygotowawcze RSD-4/83 prowadzone przez Wydział Śledczy w Bielsku-Białej, a nadzorowane przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej (sygn. akt Ds. 9/83), wszczęto w związku z informacją, że na terenie woj. bielskiego działają konspiracyjne struktury zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, które wydawanymi publikacjami zmierzają do wywołania niepokoju publicznego. W związku z prowadzonym śledztwem, ww. został oskarżony z art. 278 § 1 kk, 270 § 1 kk, 271 § 1 i art. 273 § 2 kk w zw. z art. 10 kk i w dn. 29.12.1983 osadzony w areszcie. W dn. 31.12.1983 zmieniono środek zapobiegawczy z tymczasowego aresztowania na dozór MO. W dn. 12.01.1984 w celu przyspieszenia śledztwa Ds. 9/83/S, część zgromadzonych materiałów (m.in. materiały dotyczące ww.), wyłączono do odrębnego postępowania RSD-1/84 (sygn. akt Ds. 2/84). IPN Ka 013/120 (542/III) t.1-19, IPN Ka 064/150
Akta kontrolno-śledcze Postępowanie przygotowawcze RSD 1/84 prowadzone przez Wydział Śledczy WUSW Bielsko-Biała pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej sygn. akt Ds. 2/84 dotyczyło „kontynuowania sprzecznej z prawem działalności związkowej”. Zakończone w dn. 29.02.1984 skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Materiały dotyczące ww. zostały w dn. 25.02.1984 przekazane do dalszego prowadzenia do Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej. W dn. 19.09.1984 akta kontrolne zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 462/III, a w dn. 27.12.1989 wybrakowane. Materiały o sygn. 462/III zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Postępowanie przygotowawcze RSD 4/84 prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej sygn. akt 1 Ds. 304/84 dotyczyło działalności w związku „którego istnienie ustrój lub cel ma pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. W dn. 25.04.1984 Prokuratura Rejonowa warunkowo umorzyła postępowanie karne dotyczące ww., wyznaczając dwuletni okres próby i zobowiązując ww. do uiszczenia kwoty 4 tys. zł na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. W dn. 08.05.1984 postępowanie umorzono warunkowo. W dn. 01.06.1984 akta kontrolne śledztwa zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 448/III, a w dn. 27.12.1989 wybrakowano. Materiały o sygn. 448/III zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Śledztwo Ds. 9/83/S zostało wszczęte w dn. 25.03.1983 i dotyczyło działalności antypaństwowej prowadzonej przez konspiracyjne struktury NSZZ „Solidarność”. W dn. 12.01.1984 w celu uproszczenia i przyspieszenia śledztwa, część zgromadzonych materiałów (m.in. materiały dotyczące ww.), wyłączono do odrębnego postępowania pod sygn. akt Ds. 2/84. W dn. 27.01.1984 ww. został obwiniony o to, że wiosną i latem 1983 na terenie woj. bielskiego brał udział w działalności nielegalnych struktur prawnie rozwiązanego NSZZ „Solidarność”, których ustrój miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych poprzez udzielenie pomocy w transportowaniu nadajnika, a następnie ubezpieczeniu emisji audycji nielegalnego Radia „Solidarność”. W dn. 25.02.1984 materiały dot. ww. przekazano do dalszego prowadzenia do Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej (sygn. akt 1 Ds. 304/84), która w dn. 25.04.1984 warunkowo umorzyła postępowanie karne ustalając dwuletni okres próby. IPN Ka 29/10 (Ds. 9/83/S) t. 1-26
Akta sądowe W aktach znajduje się informacja, że w dn. 12.01.1984 w celu uproszczenia i przyspieszenia śledztwa Ds. 9/83/S, materiały dotyczące ww., wyłączono do odrębnego prowadzenia pod sygn. Ds. 2/84. IPN Ka 178/11 t. 1-13 (II K 13/84)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Ww. był rozpracowywany w ramach KE „Gama”, ponieważ był podejrzany o kontynuowanie działalności w „nielegalnych strukturach Trzeci Szereg”. Kwestionariusz został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej w dn. 19.10.1984 pod sygn. BB-9601. Sprawę zakończono w dn. 14.09.1985 w związku z „nie stwierdzeniem wrogiej działalności”. W dn. 09.12.1985 akta sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2271/II. W dn. 15.01.1990 materiały archiwalne 2271/II zostały „wybrakowane” przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 2271/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Kaktus” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 04.10.1988 pod numerem BB-13661. Ww. został zarejestrowany do sprawy w dn. 11.11.1988, ponieważ był podejrzany o „reaktywowanie działalności w NSZZ >Solidarność<”. Rozpracowanie zakończono w dn. 9.10.1989 w związku z „zaprzestaniem wrogiej działalności”. W dn. 25.10.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C”WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 3554/II. W dn. 15.01.1990 materiały archiwalne 2271/II zostały „wybrakowane” przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 3554/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Ww. występuje w aktach w związku z omówieniem działalności Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Trzeci Szereg Region Podbeskidzie, w której był zaangażowany w działalność nielegalnego Radia „Solidarność”. IPN Ka 016/85 (BB/Śl-90)
Materiały administracyjne W aktach znajdują się informacje dotyczące struktury i działalności „Trzeciego Szeregu NSZZ ‘Solidarność’ Region Podbeskidzie” i innych organizacji z terenu Bielska-Białej. Ww. figuruje w aktach w związku z omówieniem działalności Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Trzeci Szereg Region Podbeskidzie, w której był zaangażowany w działalność nielegalnego Radia „Solidarność”. IPN Ka 017/114 (BB/INF/118)
.