Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Andrzej
Nazwisko: Penkala
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 17-05-1950
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18.05.1988 Ryszard Penkala został objęty inwigilacją SB z Wydz. V WUSW Bielsko-Biała w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kanał” (rozpoczętej 6.05.1988). Został zarejestrowany do tej sprawy pod numerem 13414 w związku z otrzymanym przez SB doniesieniem, że na terenie Fabryki Samochodów Małolitrażowych (FSM) w Bielsku-Białej "kolportował nielegalne wydawnictwa". Ponadto SB zanotowała, iż w tej Fabryce dokonano "rozpowszechnienia ulotek sygnowanych przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ >Solidarność< przy FSM", w których zawarto m.in. postulaty płacowe oraz żądanie przywrócenia do pracy zwolnionych działaczy związku. Ogłoszono także pogotowie strajkowe na 4.05.1988. Te same postulaty przedstawiono dyrekcji zakładu w petycji - podpisanej m.in. przez ww. Jesienią 1988 powołano w FSM Komisję Organizacyjną NSZZ „Solidarność” FSM Zakład nr 1, a następnie Zarząd na czele z Ryszardem Penkalą. Dnia 6.02.1989 przed głównymi obiektami FSM zorganizowano wiec - domagając się legalizacji NSZZ „S”. W ramach operacyjnej kontroli tych wydarzeń i ich organizatorów, w tym Ryszarda Penkali, SB wykorzystała swoich tajnych współpracowników w FSM. Prowadzenie SOR krypt. „Kanał” zakończono dnia 20.07.1989 ze względu na „zmianę sytuacji społeczno-politycznej kraju”. IPN Ka 047/2253 (3574/II).
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW Bielsko-Biała z lat 1986-1988 zawierają między innymi kartę Mkr-1 z dnia 4.05.1988. Karta ta została przesłana z Wydz. V WUSW Bielsko-Biała z zapytaniem o Ryszarda Penkalę „przed rozpracowaniem”. IPN Ka 207/57095 (EABB 57095).
.