Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Maria
Nazwisko: Kamińska
Nazwisko rodowe: Kamińska
Miejsce urodzenia: Przyborów
Data urodzenia: 27-06-1954
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 23.06.1981 Anna Kamińska, z zawodu psycholog, została zarejestrowana pod numerem 5197 jako figurantka do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Region” (nr 4663). Sprawa ta została założona dnia 13.10.1980 przez SB z Wydz. III „A” KW MO w Bielsku-Biała w celu operacyjnego kontrolowania regionalnych struktur związkowych. Dnia 28.10.1981 tę rejestrację przekwalifikowano z figurantki SO „Region” na figurantkę Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Psycholog”. Prowadzenie SO „Region” zakończono dnia 3.09.1984, a 24.10.1984 wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej. Następnie 4 tomy akt tej SO złożono w archiwum WUSW pod sygnaturą 55/IV. Dnia 8.01.1990 akta te przekazano do Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Bielsko-Biała, gdzie zostały zniszczone (w dniu 19.01.1990). Materiały o sygn. 55/IV (t.1-4) zniszczono dnia 19.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Od dnia 28.10.1981 operacyjna kontrola Anny Kamińskiej była prowadzona w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a następnie Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Psycholog” (nr rejestr. BB-5197). Kontrolę prowadziła SB z Wydz. III „A”, a następnie Wydz. V KW MO w Bielsko-Biała. Anna Kamińska była podejrzana o „propagowanie wrogich poglądów przeciwko politycznej linii partii”. Prowadzenie inwigilacji ww. zakończono 17.01.1983 z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Sprawę wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dnia 9.05.1983, a jej akta złożono w archiwum pod sygn. 1443/II. Dnia 15.01.1990 akta te zostały zniszczone w Wydziale Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 1443/II zniszczono dn. 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta administracyjne Wydz. Śledczego KW MO Bielsko-Biała z roku 1981 i 1982 obejmują m.in. dane osób internowanych z terenu województwa bielskiego w ramach ogólnokrajowej akcji MSW krypt. „Jodła”. Anna Kamińska została wskazana do internowania w związku z jej "aktywną działalnością" w regionalnych strukturach NSZZ „Solidarność”, w których pełniła następujące funkcje: była członkiem Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy Bielskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Lenko”, etatowym pracownikiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, członkiem Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” - jednocześnie pełniąc funkcję Kierownika Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych. Anna Kamińska została internowana na mocy decyzji SB z Wydz. V KW MO Bielsko-Biała z dnia 13.12.1981 i osadzona w Zakładzie Karnym w Cieszynie. IPN Ka 017/57 (BB/INF/571/ŚL) t. 4.
W dniu 13.12.1981 Anna Kamińska została internowana w Zakładzie Karnym w Cieszynie, a 25.01.1982 przewieziona do Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Darłówku. Dnia 29.04.1982 została zwolniona na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Bielsku-Białej o uchyleniu jej internowania (nr 111/S). IPN Sz 264/105 (22/82).
Od dnia 17.06.1983 Anna Kamińska była operacyjnie kontrolowana przez SB z Wydz. V KW MO Bielsko-Biała w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Introligator” (nr BB-7436). Była podejrzana o "kontynuowanie działalności związkowej” w związku ze stwierdzeniem "regularnego podejmowania literatury o nieznanej treści". W toku prowadzonej sprawy – na podstawie doniesień osobowych źródeł informacji SB, a także na podstawie przeprowadzonych "rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych" ustalono, że ww. "zaprzestała działalności związkowej”, a gromadzona literatura miała charakter legalny i była związana z jej zainteresowaniami. Prowadzenie sprawy zakończono dnia 28.11.1983, z ewidencji operacyjnej wyrejestrowano ją 21.02.1984 i akta złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Bielsko-Biała - pod sygnaturą 1649/II. IPN Ka 047/1156 (1649/II).
.