Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Bogumił
Nazwisko: Kowalczyk
Miejsce urodzenia: Pępice
Data urodzenia: 22-12-1961
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie podręczne Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju z roku 1988 dotyczą m.in. postępowania prokuratorskiego w sprawie Aleksandra Kowalczyka - podejrzanego o kierowanie strajkiem w Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 19-24.08.1988. Postępowanie wszczęto dn. 22.08.1988 na podstawie zawiadomienia złożonego przez dyrektora kopalni. Dnia 30.08.1988 Aleksander Kowalczyk został oskarżony o to, że: „w okresie od 19 do 24.08.1988 jako pracownik KWK »Borynia« w Jastrzębiu-Zdroju, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami kierował zorganizowanym nielegalnie, wbrew warunkom określonym w ustawie z dn. 8.10.1982 o związkach zawodowych, strajkiem tejże kopalni”, tj. o czyn określony w art. 54 w/w ustawy. IPN Ka 147/5 (Ds. 1203/88) t. 1-2.
Akta prokuratorskie główne Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju z roku 1988 dotyczą m.in. postępowania prokuratorskiego w sprawie Aleksandra Kowalczyka - podejrzanego o udział w „nielegalnym” strajku w KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 19-24.08.1988. Z materiałów tego śledztwa wynika, że Aleksander Kowalczyk „z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na zakłócaniu porządku i spokoju w miejscu pracy poprzez branie czynnego udziału w nielegalnym strajku w KWK »Borynia« w sierpniu 1988” został zwolniony z pracy w dn. 4.09.1988. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju z dn. 11.11.1988 umorzono jednak śledztwo w części dotyczącej A. Kowalczyka - "wobec znikomego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu". IPN Ka 147/9 (Ds. 352/89) t. 1-2.
Zapisy w aktach kontrolnych Wydz. Śledczego WUSW Katowice z lat 1988-1989 stwierdzają m.in., że dnia 9.11.1988 Aleksander Kowalczyk został zatrzymany podczas opuszczania Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie udał się na rozprawę w sprawie przywrócenia go do pracy w KWK „Borynia” (zapadł wyrok pomyślny dla niego – od dnia 10.11.1988 miał stawić się w miejscu pracy). Podczas zatrzymania i przeszukania odnaleziono jednak przy ww. "30 szt. ulotek krytykujących sytuację gospodarczą kraju". Dnia 16.11.1988 napisano wniosek o ukaranie A. Kowalczyka, a 22.11.1988 akta sprawy skierowano do Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. W związku z tym ww. figuruje w "Rejestrze spraw o wykroczenia" Wydziału Śledczego WUSW w Katowicach za lata 1987-1989. IPN Ka 029/1084 (10039/III), IPN Ka 064/187 (141/ŚL).
Aleksander Kowalczyk figuruje w aktach sprawy o wykroczenie - aktach Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Został obwiniony o to, że „dnia 9.11.1988 w Jastrzębiu-Zdroju bez wymaganego zezwolenia przenosił 30 szt. ulotek w formie imitacji banknotów 100 zł pt. »Stówka-kryzysówka« (…), na których druk i rozpowszechnianie nie uzyskano zgody właściwego organu cenzury”, tj. o czyn opisany w art. 52 „a” § 1 pkt. 1 KW ustawy z dn. 31.07.1981 o kontroli publikacji i widowisk. Ponieważ zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.05.1989 czyn objęty wnioskiem o ukaranie nie stanowił jednak wykroczenia, dlatego też dnia 6.07.1989 właściwe Kolegium umorzyło postępowanie w tej sprawie. IPN Ka 148/18 (1333/88).
.