Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Maria
Nazwisko: Jezierska
Nazwisko rodowe: Więcek
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 21-05-1951
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Bogusława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ewa Jezierska była figurantem sprawy, rejestrowana 21.01.1981. Sprawa dot. „wykorzystywania organizacji polityczno-społecznej (związek zawodowy) do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Przerejestrowano na kTW 28.09.1981. Materiały o sygn. 425/II zniszczono 31.01.1990 wg protokołu brakowania akt nr 5/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Ewa Jezierska występuje w materiałach sprawy dot. kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie (potem Zarządu Regionu). Wymienia się ją jako członka byłego Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia oraz byłego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Lesznie. IPN Po 0034/30 (49/IV)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Celem pozyskania miało być „uzyskanie osobowego źródła informacji w środowisku służby zdrowia i działającej tam NSZZ »Solidarność« oraz w ZR Leszno tego związku”. Zakończono ponieważ „kandydat w toku prowadzonych z nią rozmów operacyjnych zaprezentował negatywny stosunek do organów Służby Bezpieczeństwa. Stan ten pogłębił się w wyniku internowania kandydata (…). Stąd też czynione w trakcie pobytu w ośrodku odosobnienia próby pozyskania go do współpracy nie przyniosły pozytywnego efektu”. Materiały o sygn. 2122/I zniszczono 8.12.1989 wg protokołu brakowania akt nr 14/89. IPN Po 00119/475 (2122/I-k) - mikrofilm
Akta internowanego Ewa Jezierska została internowana w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że zagrażałaby „bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że w przeszłości prowadziła wrogą agitację”. Internowanie uchylono 26.02.1982. IPN Po 037/4, IPN Bi 47/20
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ewa Jezierska była figurantem sprawy. Przerejestrowana do SOR „Polip” dnia 6.05.1987. Powodem wszczęcia była „działalność antypaństwowa naruszająca porządek prawno-polityczny”. Zakończono z powodu „zalegalizowania działalności figuranta”. Materiały o sygn. 1179/II zostały komisyjnie zniszczone 20.01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ewa Jezierska występuje w materiałach sprawy dot. kontroli Waldemara Handkego. Ewa Jezierska wymieniana jest m.in. jako osoba kolportująca „nielegalne materiały” i zbierająca pieniądze na rzecz Regionalnej Fundacji Pomocy Represjonowanym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie. IPN Po 0120/92 (795/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu do Krajów Kapitalistycznych od 26.01.1982 do 26.01.1984. Stwierdzono, że „istnieje uzasadnione podejrzenie, że w/wym. wyjeżdżając do KK [kraje kapitalistyczne] może nawiązywać kontakty z ośrodkami emigracji i pozostającymi tam działaczami NSZZ »Solidarność« oraz wykorzystywać swój pobyt do przekazywania tendencyjnych informacji na temat wydarzeń w kraju”. IPN Po 819/15402 (EALE 15402)
.