Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Piotr
Nazwisko: Piskorz
Nazwisko rodowe: Piskorz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 11-04-1966
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Grzegorz Piskorz był figurantem sprawy. Rejestrowany 17.10.1985. Sprawę założono na „działalność nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. »Szkolne Koło Oporu Społecznego«” w Poznaniu. Dnia 4.02.1983 przekształcono na SOR. G. Piskorz był podejrzewany o „nielegalną działalność” w SKOS w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, a także druk i kolportaż wydawnictwa „Głos SKOS-ów”. IPN Po 08/2261/1 (12928/II)
Akta kontrolne śledztwa Grzegorz Piskorz był podejrzany o to, że „w okresie od września 1984 r. do października 1985 r. w Poznaniu (…) działając w celu wywołania niepokoju publicznego sporządzał, a następnie rozpowszechniał drukowane wydawnictwa »Głos SKOS-ów«, »Konfederat« i inne, zawierające w swych treściach sformułowania wzywające do wywołania niepokoju publicznego i podważające zaufanie społeczne do najwyższych władz PRL”. Umorzono warunkowo, wyznaczając okres próby na 2 lata oraz obowiązek prac społecznych. IPN Po 04/3568 (15101/III)
Akta paszportowe Decyzją z 15.06.1986 odmówiono wydania paszportu Grzegorzowi Piskorzowi, ponieważ „nie upłynął jeszcze okres próby związanej z warunkowym umorzeniem postępowania karnego przez Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu”. Odmowną decyzję wydano również 22.06.1987. IPN Po 822/233297 (EAPO 233297)
.