Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-11-2020 13:22

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Longin
Nazwisko: Łozowicki
Miejsce urodzenia: NOWA CZOŁNICA
Data urodzenia: 22-12-1926
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Dioniza
Dodatkowe informacje:

W PPR od 22.09.1947r., następnie w PZPR. Wojskowy zawodowy w okresie od 1.03.1944 do 3.07.1991r., generał broni od 15.09.1988r. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął ochotniczo w Punkcie Zbornym WP, następnie, w okresie od 5.05. do 22.10.1944r., podchorąży w Oficerskiej Szkole w Riazaniu. Jako zastępca dowódcy kompanii ds. politycznych 37 Pułku Piechoty brał udział w forsowaniu Nysy Łużyckiej i walkach w rejonie Rottenburga i Daubitz. Po zakończeniu działań wojennych jako dowódca kompanii, w tym samym pułku, zwalczał na terenie województw: krakowskiego i katowickiego (07.45 i 02.47) oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. W 1947 roku, podczas referendum, Kierownik Powiatowy Grupy Ochronno-Propagandowej WP - brak bliższych danych.
Po ukończeniu Centrum Wyszkolenia Piechoty (30.11.1947r.) służba w 40 Pułku Piechoty, m.in. na stanowisku komendanta szkoły podoficerskiej, od 1.12.1947 do 30.09.1949r. Następnie po studiach w Akademii Sztabu Generalnego, od 1.10.1949 do 29.08.1952r., Szef Wydziału I Operacyjno-Wyszkoleniowego 19 Dywizji Zmechanizowanej (30.08.1952 - 5.07.1953). W okresie od 26.07.1953r. do 26.05.1954r. sekretarz głównej komisji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. W Sztabie Generalnym WP służył w czasie od 27.05.1954r. do 6.06.1968r., jako Zastępca Szefa Zarządu I Operacyjnego - Szef Centrum Dowodzenia Sztabu Generalnego WP od 12.11.1965 do 6.06.1968r. W Dowództwie Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (DWOPK) od 6.06.1968r., dowódca WOPK od 15.03.1977r. do 30.06.1990r.
Aktywista partyjny w 1949 roku członek pułkowego komitetu partyjnego (40 pp - brak innych danych), delegat na VIII - X Zjazd PZPR.
IPN BU 2216/10, s. 1, 2, 3, 4, 9-11, 18, 24, 28, 63, 126, 202.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Partyjny Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju Warszawa PZPR 1969 1970 IPN BU 2216/10, s. 48.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 2-07-1986 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 218, 262; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 51, 59.
Członek Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Warszawa Brak 13-12-1981 21-07-1983 IPN BU 1585/17379, s. 2; T.Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s. 165-166.