Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Adam
Nazwisko: Sienicki
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 24-04-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-363/11, zarządzenie z dn. 12.12.2011 r. dot. Jerzego Adama Sienickiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na podstawie informacji mówiącej, że po ogłoszeniu stanu wojennego w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa (COIG) w Katowicach dn. 14.12.1981 Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność” przekształcił się w Komitet Strajkowy i ogłosił strajk okupacyjny zakładu. Głównymi inicjatorami strajku byli Jerzy Sienicki oraz dwie inne osoby. Ww. zarejestrowano do sprawy dn. 27.05.1982. Sprawę zakończono doprowadzeniem do skazania wyrokami sądowymi figurantów sprawy. IPN Ka 043/1045 (40133/II) t. 2
Akta penitencjarne Dnia 29.12.1981 tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Katowicach (sygn. akt 1 Ds. 143/81). Zwolniony po ogłoszeniu wyroku dn. 3.02.1982. IPN Ka 130/23 (255/81) t. 1-2
Akta sądowe Oskarżony z art. 46 pkt. 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym o to, że: w dn. 14 i 15.12.1981 będąc sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w COIG w Katowicach kontynuował działalność związkową, zawieszoną dekretem o stanie wojennym, przez zwoływanie członków Związku na zebrania oraz wspólnie z innymi osobami zorganizował strajk pracowników tego zakładu. Dn. 3.02.1982 wyrokiem Wydz. VI Karnego SR w Katowicach uznany winnym zarzucanego mu czynu i skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. W wyniku wniesionej rewizji Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. V Kr 333/82) dn. 28.05.1982 utrzymał w mocy wysokość kary zasądzonej w pierwszej instancji. IPN Ka 127/11 (VI K 16/82)
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu w 1980 r. ze względu na krewnego, który w 1966 r., podczas pobytu za granicą na wyjeździe czasowym, odmówił powrotu do kraju. IPN Ka 144/EATY 14623
.